"prominence" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"prominence" po szwedzku

EN prominence
volume_up
{rzeczownik}

prominence (też: place, point, position, status)
volume_up
position {r.wsp.}

Przykłady użycia - "prominence" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishMr Färm, too, is right to accord enlargement the prominence that it deserves.
Även hos kollega Färm får utvidgningen helt riktigt en framträdande plats.
EnglishIt does of course have its own particular features and assumes a prominence of its own.
Men den har naturligtvis sina kännetecken, och har speciell betydelse.
EnglishIt is an official language of the European Union and should be given greater prominence.
Det är ett officiellt språk inom Europeiska unionen och bör ges en mer framträdande plats.
EnglishThe Lisbon Process goes hand in hand with the increased prominence given to environmental policies.
Lissabonprocessen går hand i hand med en ökad tonvikt på miljöpolitiska åtgärder.
EnglishFor example, vaccination has been given greater prominence in the combating of the disease.
Vaccinering har t.ex. blivit viktigare i bekämpningen av sjukdomen.
EnglishI am sorry that the Green Paper has not given this matter sufficient prominence.
Jag beklagar i detta hänseende att man i grönboken inte har avsatt tillräckligt utrymme för biobränslen.
EnglishThe Lisbon Process goes hand in hand with the increased prominence given to environmental policies.
I likhet med Maastrichtkriterierna kommer Kyoto att sätta tryck på Europa.
EnglishThat principle was reinforced in the Treaty of Amsterdam and has gradually gained in prominence.
Den principen förstärktes i Amsterdamfördraget och har ökat successivt.
EnglishI noted that this aspect was given prominence in many of the contributions in the debate here today.
Jag noterade att denna aspekt betonades i många inlägg i dagens debatt.
EnglishIt is therefore right that it should be given greater prominence in the guidelines for 1999.
Det är därför berättigat att jämställdheten får en mer framträdande plats i riktlinjerna för 1999.
EnglishFurthermore, certain events are given undue prominence in the text, whilst others are totally overlooked.
Dessutom ges vissa händelser en alltför framträdande plats i texten medan andra förbigås helt och hållet.
EnglishWe have responded to your desire for greater prominence to be given to the area of gender equality.
Vi har visat oss känsliga för er önskan om en mer framträdande plats för området för jämställdhet mellan könen.
EnglishHence our vote in favour of the adopted resolution in the hope that due prominence will be attached to it.
Därför röstar vi för den antagna resolutionen och hoppas att den kommer att beaktas på vederbörligt sätt.
EnglishIn terms of global prominence, however, Portuguese is a much more important language than French or German.
När det gäller global ställning är portugisiska emellertid ett mycket viktigare språk än franska och tyska.
EnglishMy appeal is that due prominence be accorded to the INTERREG resource in the forthcoming structural reform.
Min slutplädering är att understödja instrumentet Interreg vid den förestående reformen av strukturfonderna.
EnglishFinally, there is EU enlargement, another issue that will be given prominence at the European Council.
Avslutningsvis har vi EU:s utvidgning, en annan fråga som kommer att få en framträdande plats vid Europeiska rådet.
EnglishFinally, there is EU enlargement, another issue that will be given prominence at the European Council.
Avslutningsvis har vi EU: s utvidgning, en annan fråga som kommer att få en framträdande plats vid Europeiska rådet.
EnglishIt was therefore given particular prominence by the German members of the Convention and also by our Spanish partners.
Det har därför särskilt framhävts av de tyska konventsledamöterna, och även av våra spanska partner.
EnglishThe agenda has changed, and issues of coherence, coordination and so forth have been given ever greater prominence.
Dagordningen har förändrats, och sammanhållningsfrågor, samordningsfrågor osv. har fått allt större utrymme.
EnglishIssues of harmonisation are being given prominence.
Harmoniseringsfrågorna sätts i högsätet.