"to politicise" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"to politicise" po szwedzku

EN to politicise
volume_up
{czasownik}

to politicise
To do so would politicise the ECB, and would do Europe ’ s present economic development no good.
Det skulle politisera ECB och inte vara till gagn för Europas nuvarande ekonomiska utveckling.
To do so would politicise the ECB, and would do Europe’s present economic development no good.
Det skulle politisera ECB och inte vara till gagn för Europas nuvarande ekonomiska utveckling.
Secondly, we need to further refine and further politicise the discharge instrument.
För det andra så måste vi ytterligare förfina och politisera det här instrumentet med beviljande av ansvarsfrihet.

Przykłady użycia - "to politicise" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt is time to engage and to help entrepreneurs in developing countries rather than to over-politicise the issue.
Det är tid att anställa och hjälpa entreprenörer att utveckla länder snarare än att överpolitisera frågan.
EnglishWe need to politicise the politics of the enlargement process if we are to have the ability to engage in meaningful conversation with the citizens.
Vi behöver få en politisering av politiken i utvidgningsprocessen, i förmågan att föra en dialog med medborgaren.
EnglishNot only because of the Lisbon Treaty, but also because Kosovo will be the greatest test of whether the EU will be ready to politicise Kosovo appropriately.
Inte bara på grund av Lissabonfördraget, utan också på grund av att Kosovo kommer att bli det största provet på om EU är redo för en lämplig politisering av Kosovo.
EnglishMy third point concerns the desire to better politicise relations between Parliament and the Commission and, in this connection, to reduce the Union's democratic deficit.
En tredje diskussion skall sträva efter en bättre politisk koppling mellan parlamentet och kommissionen och i samband med detta minska unionens demokratiska underskott.
EnglishHumanitarian aid has its own rationale and it is important to recognise that if we allow ourselves to politicise the whole thing, we are doing humanitarian aid no favours.
Det humanitära biståndet har sin egen logiska grund och det är viktigt att förstå att om vi politiserar hela saken, är detta inte till någon nytta för det humanitära biståndet.
EnglishWe are about to send a strong message, yet the amendments tabled politicise the issue unnecessarily and, if supported, will water down the strong signal to a weak whisper.
Vi är på väg att sända ett tydligt budskap, ändå politiserar de framlagda ändringsförslagen frågan onödigt och om de stöds kommer den starka signalen att kokas ned till en svag viskning.