"policeman" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"policeman" po szwedzku

EN policeman
volume_up
{rzeczownik}

volume_up
polis {r.wsp.}
Of course, we cannot have a policeman standing in front of every church, mosque or synagogue.
Vi kan naturligtvis inte ha en polis stående framför varje kyrka, moské eller synagoga.
My own wife and family have also been subject to three attacks, which cost the life of a policeman.
Även min egen fru och hennes familj har drabbats av tre attentat, då en polis dödades.
Last week, a policeman with a family was killed in Sicily when spectators threw a bomb at him.
Förra veckan dödades en polis med familj på Sicilien när åskådare kastade en bomb på honom.
policeman (też: police constable, constable, officer)
volume_up
polisman {r.wsp.}
The only witness is an Estonian policeman who has declined to testify.
Det enda vittnet är en estländsk polisman som vägrat att medverka.
He ran off the aeroplane and was followed by a policeman, who shouted at him to stop.
Han sprang ut ur flygplanet och en polisman följde efter honom och ropade åt honom att stanna.
Being a policeman is not what you see on TV.
Att vara polisman är inte som på TV.
policeman (też: police constable, officer)
That is why I was happy to vote for the report, in the hope that the European policeman will soon be introduced.
Av detta skäl röstade jag med glädje för betänkandet, och hoppas att en europeisk poliskonstapel införs.

Synonimy (angielski) dla "policeman":

policeman

Przykłady użycia - "policeman" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThirdly, as we say in France, ‘fear of the policeman is the beginning of wisdom’.
För det tredje är, som vi säger i Frankrike, ”rädslan för polisen visdomens början”.
EnglishThirdly, as we say in France, ‘ fear of the policeman is the beginning of wisdom’.
För det tredje är, som vi säger i Frankrike, ” rädslan för polisen visdomens början ”.
EnglishSo the role of world policeman cannot be reserved exclusively to the Americans.
Därför kan man inte låta amerikanarna vara världspoliser.
EnglishIt is not necessarily right that we always depend on the United States to be the world's policeman.
Det är inte nödvändigtvis rätt att vi alltid litar till Förenta staterna att vara världspolis.
EnglishThe next day, the same policeman come and keep coming and keep coming.
Men nästa dag kom han tillbaka, och dagen därpå -
EnglishThese methods have failed conclusively because drug addicts need the help of a doctor, not a policeman.
Dessa metoder har misslyckats totalt eftersom drogmissbrukare behöver hjälp av läkare, inte poliser.
EnglishA great deal of criticism has been directed at the world's policeman, the United States.
En sista punkt: Man hör ofta kritik av världspolisen USA.
EnglishSince the fall of the Soviet empire, the role of international policeman calls for rather more delicacy.
Efter det sovjetiska imperiets fall kräver de internationella polisinsatserna en betydligt högre grad av finkänslighet.
EnglishOf course, it does not fail to put the EU on a par with the USA in its role as global policeman, accusing the USA of unilateralism.
Detta jämställer förstås EU med USA i rollen som världspolis och anklagar USA för unilateralism.
EnglishPoliceman?
EnglishLadies and gentlemen, sad news has reached us of the recent shooting of French policeman Jean-Serge Nérin by ETA.
Mina damer och herrar! En sorglig nyhet har nått oss om ETA:s skottmord nyligen på den franske polismannen Jean-Serge Nérin.
EnglishI am the future European policeman '. '
EnglishThe Commission, who is the policeman and the policewoman of this Union, must act in a timely way to ensure this compliance.
Kommissionen, som har rollen som EU:s kontrollmyndighet, måste ingripa i rätt tid för att garantera denna efterlevnad.
EnglishOn behalf of Parliament, and for my own part, I would like to offer our condolences to the family of the murdered policeman.
På parlamentets, men också på mina egna vägnar, vill jag framföra vårt beklagande till den mördade polismannens familj.
EnglishThe role of Turkey is that of auxiliary policeman and aircraft-carrier, and Mr Clinton's raised index finger means nothing else.
Turkiet spelar rollen av polisassistent och hangarfartyg och Clintons hutande pekfinger är inte heller något annat.
EnglishWe do not want a military union appearing in future, armed to the teeth, as a Euro policeman on the stage of international politics.
Vi vill inte ha någon militärunion som i framtiden skall uppträda i den internationella politiken, beväpnad till tänderna!
EnglishWe were never meant to be the policeman for the farmers within the Union and the fairy godmother for the farmers in the rest of the world.
Det var aldrig meningen att vi skulle vara poliser för jordbrukare i EU och en god fe för jordbrukare i resten av världen.
EnglishOne policeman was killed.
EnglishAnd the policeman replied: 'Because of the principle of not interfering in national responsibilities, the principle of subsidiarity.
Och polisen svarade: Jo, det finns en princip om att vi inte skall lägga oss i sådant som hör till nationernas behörighet, subsidiaritetsprincipen.
EnglishI would like to discuss America, that vast country that claims to be the policeman of the world and the model of democracy, freedom and modernity.
Jag skulle vilja tala om Amerika, det stora landet som påstår sig vara världspolis och en modell för demokrati, frihet och modernitet.