"ply" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"ply" po szwedzku

volume_up
ply {rzecz.}

EN ply
volume_up
{rzeczownik}

ply (też: line, stitch, string, thread)
volume_up
tråd {r.wsp.}
ply
volume_up
skikt {r.wsp.}

Synonimy (angielski) dla "ply":

ply

Przykłady użycia - "ply" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThose that ply this evil trade must be severely punished.
De som driver denna onda handel måste straffas hårt.
EnglishPerhaps she doesn't know you love her so d ee ply.
Kanske vet hon inte om att du älskar henne så.
EnglishCriminals have used our seas in many ways to ply their evil trades, which include illegal trafficking in drugs and cigarette smuggling.
Om vi tar upp de europeiska medborgarnas farhågor är vi alltid bekymrade över hur vi skall öka Europas relevans.
EnglishAt the same time, big shipowners ply their trade uncontrolled under flags of convenience and the state of world shipping goes from bad to worse.
Samtidigt lämnas de kapitalistiska rederiernas verksamhet okontrollerad genom att bekvämlighetsflagg används och villkoren för den världsomspännande sjöfarten försämras.
EnglishWe are unashamedly promoting our shipbuilding industry and constructing double-hulled oil tankers that will ply the seas more safely, following the example of the United States.
Vi främjar utan betänkligheter vår marina industri; vi bygger oljetankfartyg med dubbla skrov som ökar säkerheten i våra farvatten; vi följer på så vis Förenta staternas exempel.