"pasty" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"pasty" po szwedzku

volume_up
pasty {rzecz.}
SV
volume_up
pasty {przym.}

EN pasty
volume_up
{rzeczownik}

1. Brytyjski angielski

pasty (też: pirogue)
volume_up
pirog {r.wsp.}

Synonimy (angielski) dla "pasty":

pasty

Przykłady użycia - "pasty" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishMr McCartin says 'yes ' and so does Mr Pasty, so you have the commitment there.
McCartin säger " ja ", och det gör också Pasty, så ni har engagemanget där.
EnglishMr McCartin says 'yes' and so does Mr Pasty, so you have the commitment there.
McCartin säger " ja" , och det gör också Pasty, så ni har engagemanget där.
EnglishMr Pasty questioned whether there could be a conditional discharge.
Pasty undrade om det kunde bli tal om ett villkorligt beviljande av ansvarsfrihet.
EnglishIn accordance with Mr Pasty's proposal, we shall proceed directly to the vote.
I enlighet med Pastys förslag går vi direkt till omröstning.
EnglishI would like to say to Mr Pasty that I find him very optimistic.
Jag skulle vilja säga till Pasty att jag tycker att han är optimistisk.
EnglishHowever, I am appalled at the letter from Mr Pasty which you read.
Jag blir emellertid förfärad av den skrivelse från Pasty ni läst upp.
EnglishFish and chips in newspaper, the Cornish Pasty, the pie, the sandwich.
Fish and chips i en tidning, Cornish Pastie, paj, sandwich.
EnglishI am sorry, Mr Pasty, if my remarks caused offence.
Jag ber om ursäkt, herr Pasty, om ni tog min kommentar som en förolämpning.
EnglishMoreover, you have informed the House of the content of the letter sent to Mr Pasty.
Dessutom har ni inför detta parlament tillkännagivit innehållet i den skrivelse som presidiet sänt till Pasty.
EnglishI refer to the letter from Mr Pasty to President Hänsch which was read out yesterday by the President.
Det handlar om skrivelsen från herr Pasty till ordförande Hänsch som ordföranden igår läste upp.
EnglishAs permitted by the Rules, Mr Pasty has asked for the floor to make a personal statement.
Såsom arbetsordningen tillåter har Pasty begärt ordet för ett personligt uttalande och jag ger honom därför ordet.
EnglishI had in fact intended to vote 'Yes' but my fingers had the 'curse of Pasty' and I just got it wrong.
Jag hade faktiskt för avsikt att rösta " ja" , men mina fingrar " slant" och jag röstade helt enkelt fel.
EnglishI am in favour of refusing to grant a discharge, for the reasons given in particular by Mr Elles and Mr Pasty.
Jag tycker inte att ansvarsfrihet skall beviljas och detta av skäl som givits av bl.a. Elles och Pasty.
EnglishI apologise to Mr Pasty for my incomprehension.
Jag ber alltså om ursäkt, Pasty, om jag inte förstår det.
EnglishThe Dutch presidency recently received questions on this from Mr Donnay and Mr Pasty, but it has not responded.
Detta är frågor som den nederländske ordföranden nyligen fick av herrar Donnay och Pasty. Det kom inget svar.
EnglishAs Jean-Claude Pasty said only the other day, Parliament would also be contravening the financial rules of our institution.
Såsom Jean-Claude Pasty sade härom dagen, går det emot vår institutions finansiella bestämmelser.
EnglishTherefore Mr Pasty you should withdraw that allegation.
Därför bör Pasty ta tillbaka sitt påstående.
EnglishMr Pasty has the floor for a point of order.
Jag överlåter ordet till Pasty för en ordningsfråga.
EnglishMr Pasty is proposing that, for the remainder of the agenda, we proceed directly to the vote, and that we cancel the debates.
Herr Pasty föreslår, för resten av föredragningslistan, att vi går direkt på omröstningarna utan debatt.
EnglishAre there any objections to Mr Pasty's proposal?
Har någon invändningar mot Pastys förslag?