"out of control" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"out of control" po szwedzku

EN out of control
volume_up

out of control
At the moment, unfortunately, the problem of climate change is absolutely out of control.
För närvarande är tyvärr problemet med klimatförändringar absolut okontrollerat.
For decades, the violence has been spiralling out of control in an unending vicious circle.
I decennier har våldet ökat på ett okontrollerat sätt i en oändlig ond cirkel.
However, the outbreak is not out of control, as the remarks by some people here might give the impression.
Sjukdomsutbrottet är emellertid inte okontrollerat, som vissa personer här påstår.

Przykłady użycia - "out of control" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishRockets often spiral out of control if you put too much propellant in them.
Raketer spinner ofta bortom kontroll om man laddar dem med för mycket bränsle.
EnglishJapan has shown us how easily a nuclear power plant can get out of control.
Japan har gett oss ett exempel på hur lätt ett kärnkraftverk kan bli okontrollerbart.
EnglishWe know very well why things got out of control in Japan, Thailand and elsewhere.
Vi vet mycket väl varför saker och ting har gått snett i Japan, Thailand och på andra håll.
EnglishThis WTO business is getting completely out of control and so is the Commission.
Den här affären med WTO håller fullständigt på att löpa amok, och det gör även kommissionen.
EnglishHowever, we do need to ensure that the situation does not get completely out of control.
Men vi måste försäkra oss om att situationen inte blir helt okontrollerbar.
EnglishThere, they have chartered a boat to carry out fisheries control, and this is very much needed.
Där hade de chartrat en båt för att kontrollera fisket och det behövs verkligen.
EnglishLet us now move on to the humanitarian situation, which is clearly getting out of control.
Låt oss nu ta upp den humanitära situationen, som uppenbarligen har börjat att spåra ur.
EnglishBeneath our poised appearance...... the truth is, we are completely...... out of control.
Bakom vårt samlade yttre...... är sanningen den att vi är fullkomligt...... hämningslösa.
EnglishWe are doing all we can to prevent violence increasing and spiralling out of control.
Vi gör allt vi kan för att förhindra att våldet ökar och att vi förlorar kontrollen över det.
EnglishThe misuse of funds in Bulgaria is reported to be out of control.
I Bulgarien är missbruket av fonderna enligt rapporter helt utom kontroll.
EnglishWe let Turkey in without asking them and illegal immigration is out of control.
Vi låter Turkiet komma med utan att fråga dem, och vi har ingen kontroll över den olagliga invandringen.
EnglishConditions in Zimbabwe are now spiralling out of control.
Förhållandena i Zimbabwe håller i snabb takt på att bli okontrollerbara.
EnglishA peaceful visible demonstration ran out of control.
Det var en fredlig men tydlig demonstration som man tappade kontrollen över.
EnglishI felt impotent and out of control, which I really hate.
Jag kände mig impotent och utom kontroll, vilket jag verkligen hatade.
EnglishI feel the House was out of control for several minutes.
Jag anser att parlamentet var utom kontroll under flera minuter.
EnglishYou're scared it's gonna get out of control up there.
Du är rädd att festen ska balla ur och att det ska bli ditt fall.
EnglishBut when I get back there... they were drunk and out of control.
Men när jag kom dit var alla fulla och hämningslösa.
EnglishThe public sector was out of control for many years.
Den offentliga sektorn var utanför all kontroll under många år.
EnglishWho can, in truth, rule out centralized control at global level of all space satellite communications?
Vem kan, säg, utesluta att kontrollen av alla världens satellitkommunikationssystem i rymden koncentreras?
EnglishBesides, the costs of the project which has been scheduled for Brussels are running totally out of control.
Dessutom har vi totalt förlorat kontrollen över kostnaderna för detta projekt som planeras i Bryssel.