"to optimize" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"to optimize" po szwedzku

EN to optimize
volume_up
{czasownik}

1. ogólne

to optimize (też: to optimise, to optimize)
The best way to optimize your AdSense earnings is to keep your account in good standing.
Det bästa sättet att optimera dina AdSense-intäkter är att se till att ditt konto har god status.
Läs om hur du kan optimera dina omvandlingar.
In this case you should backfill with different ad formats to optimize your account earnings.
I så fall bör du återfylla annonsutrymmet med andra annonsformat för att optimera intäkterna från ditt konto.

2. Amerykański angielski

to optimize (też: to optimise, to optimize)
The best way to optimize your AdSense earnings is to keep your account in good standing.
Det bästa sättet att optimera dina AdSense-intäkter är att se till att ditt konto har god status.
Läs om hur du kan optimera dina omvandlingar.
In this case you should backfill with different ad formats to optimize your account earnings.
I så fall bör du återfylla annonsutrymmet med andra annonsformat för att optimera intäkterna från ditt konto.

Przykłady użycia - "to optimize" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIf so, could the institutions design such a page jointly in order to optimize its usefulness?
Om sådana planer finns, kan institutionerna enas om en enhetlig utformning av dessa sidor för att underlätta användningen?
EnglishPlease pay special attention to the Cmyk.soc color palette, which helps you optimize your color graphics on paper in the CMYK color space.
Lägg särskilt märke till färgpaletten Cmyk.soc som hjälper dig att optimalt återge färgglad grafik i CMYK-kulörsystem på papper.
EnglishGoogle also provides features such as Conversion Optimizer, which uses your historical conversion data to optimize your campaign's performance.
Google använder dessutom omvandlingsuppgifterna i sammanställningar för annonsörer i syfte att öka avkastningen på deras investering.
Englishoptimize the rescue capability, according to different needs and circumstances, so that these can be used and met in the best manner possible.
Johan fokuserar konflikterna mellan å ena sidan lokal praktik, riskuppfattning och identitetsarbete och å andra sidan organisatoriskt lärande och styrning i komplexa system.
EnglishAbove all it is necessary to optimize existing local facilities, which would lead to a greater improvement in regions suffering from water shortages.
Framför allt är det nödvändigt att förbättra befintliga lokala anläggningar, vilket skulle leda till en väsentlig förbättring av läget i de regioner som har ont om vatten.
EnglishI would like to point out to you that at the moment the Commission is working on a definition of a new effective partnership to optimize the results from humanitarian operations.
Jag vill peka på att kommissionen just nu arbetar på definitionen av ett nytt effektivt partnerskap för optimering av resultaten vid humanitära aktioner.
EnglishAnd I think that's because they've been optimized to pass, as we always expect people to do, to optimize relative to bright-line rules about how affected the car will be.
Och jag tror att det beror på att de optimerats för att godkännas, såsom vi alltid förväntar oss att folk gör, att optimeras utifrån tydliga regler gällande hur effektiv bilen ska vara.
EnglishNot only will this improve the prudential soundness of our financial institutions but it will also contribute to their competitiveness by helping to optimize the allocation of capital within them.
Kommissionen anser att detta återspeglar vårt gemensamma syfte att främja en säker och konkurrenskraftig finanssektor i en miljö stadd i ständig innovation och teknisk förändring.