"operate between" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"operate between" po szwedzku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "operate between" w kontekście.

Podobne szwedzkie tłumaczenia dla słowa "operate between"

to operate czasownik
between przysłówek
Swedish
between przyimek

Przykłady użycia - "operate between" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAll European Union airlines will be able to operate weekly flights between Canada and the EU.
Alla lufttrafikföretag i EU kommer att ha flygningar varje vecka mellan Kanada och EU.
EnglishHe recommends sending a force to operate between the two parties.
Han rekommenderar att man skickar en fredsbevarande styrka som går in mellan parterna.
EnglishSubsidiarity must operate equally between municipalities and regions, just as it must operate between the institutions of the European Union and the Member States.
Subsidiaritet måste fungera likadant mellan kommuner och regioner, som den måste göra mellan Europeiska unionens organ och medlemsländerna.
EnglishI have therefore voted in favour of the Agreement, which will allow all European Union air carriers to operate flights between any Member State and Vietnam.
Jag har därför röstat för avtalet som kommer att göra det möjligt för alla lufttrafikföretag i EU att flyga mellan alla medlemsstater och Vietnam.
EnglishThe French Government has decided that Air France should not operate any direct flights between Amsterdam and Strasbourg, so to get here is a disaster on its own.
Den franska regeringen har hittat på att Air France inte skall ha några direktflyg mellan Amsterdam och Strasbourg, så att ta sig hit är bara det mycket olustigt.
EnglishPhase four is the final step with full rights to operate between, within and beyond both markets, including between places in the territory of the other party.
Fas fyra är det slutliga steget med full frihet att flyga mellan, inom och bortanför de båda marknaderna, inklusive mellan platser inom den andra partens territorium.
English Does the Commission consider it important that a traditional intercity rail service without compulsory reservations should continue to operate between Belgium and the Netherlands?
 Anser kommissionen att det är viktigt att det även i framtiden finns en fungerande, klassisk intercitylinje, utan krav på platsbiljett, mellan Belgien och Nederländerna?

Pozostałe hasła

English
  • operate between

Dalsze tłumaczenia oferuje angielsko-polski słownik bab.la.