"to open out" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"to open out" po szwedzku

EN to open out
volume_up
{czasownik}

to open out (też: to open up, to unfold, to yawn)
to open out

Przykłady użycia - "to open out" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSomething like this gets out, might open up our boys to similar treatment from the enemy.
Om detta kommer ut, kommer fienden att behandla våra killar likadant.
EnglishThe procedure for recruitment via an open compeition is set out in Article 29 and Annex III of the Staff Regulations.
Rekrytering via en jämförande undersökning klargörs i föreskrifternas artikel 29, bilaga III.
EnglishThe current opt-out is open to all Member States.
Det nuvarande undantaget är öppet för alla medlemsstater.
EnglishFinally, for the older people amongst us, 3G technology will open out this kind of technology even more.
Slutligen vill jag säga till dem bland oss som är lite äldre att 3G-tekniken kommer att göra denna typ av teknik ännu öppnare.
EnglishFinally, for the older people amongst us, 3G technology will open out this kind of technology even more.
Vi måste i stället grunda den nya politiken på den tredje pelaren, som möjliggör en politik som är hårdare men svårare att få till stånd.
EnglishWADA's response to yesterday's proposal by UEFA and FIFA alone indicates that an open attitude is completely out of the question.
Bara WADA:s svar på gårdagens förslag från UEFA och FIFA visar hur långt man är från att ha en öppen inställning.
EnglishNow is not a time to wait: it is a time to act, so that an open European Union comes out of this challenge, united and stronger.
Nu finns ingen tid att vänta: det är dags att agera, så att ett öppet EU kan klara denna utmaning, förenat och starkare.
English. - Backing up some of my rhetoric, just yesterday, the respected think-tank, Open Europe, came out with some figures on this.
Så sent som i går kom det en del siffror om detta från den respekterade tankesmedjan Open Europe. De bekräftar det jag säger.
EnglishThis would set the wheel in motion and feedingstuff manufacturers would be practically forced to make an open declaration out of economic necessity.
Detta skulle få fart på hjulet, och av ren ekonomisk nödvändighet skulle fodertillverkarna i praktiken vara tvungna att använda sig av öppen deklaration.