"to offload" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"to offload" po szwedzku

EN to offload
volume_up
{czasownik}

1. Biznes

to offload (też: to unload)
We start to offload our own responsibilities onto the shoulders of the European institutions.
Vi börjar lasta av oss våra ansvarsområden på de europeiska institutionernas axlar.

Przykłady użycia - "to offload" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAnd finally, we may be able to use smart devices that will offload the work of the body and allow it to heal.
Och slutligen, vi kanske kan använda oss av smarta apparater som kan avlasta kroppens arbete och låta den läkas.
EnglishIt is far too many if we think it should offload most of these management tasks, which is our view.
Det är alltför många om man anser att den skall avhända sig det väsentliga av denna förvaltning, vilket är vår uppfattning.
EnglishAt the risk of repeating myself, we cannot offload our problems onto future generations indefinitely.
Jag har redan sagt det, och jag säger det en gång till, man kan inte i all oändlighet lasta över problemen på kommande generationer.
EnglishYou cited the example of the Greek airline, where liquidation allowed it to offload its debts and to continue operating.
Ni citerade exemplet med det grekiska flygbolaget, där en likvidering gav bolaget möjlighet att bli av med sina skulder och fortsätta med verksamheten.
EnglishThe second criticism is as follows: I believe that the European Commission must not offload its responsibilities with regard to the environment.
Den andra anmärkningen lyder som följer: jag anser att Europeiska kommissionen inte bör lasta över sitt ansvar när det gäller miljön.
EnglishI would like to warn against allowing ourselves to be caught up in a game which simply allows the Council to offload its problems onto us.
Jag skulle vilja varna för att vi låter oss fångas i ett spel som egentligen befriar rådet, som kommer till oss med svårigheter, från dess problem.
EnglishEvery time I talk about this I get told, 'Oh it's not us, it's the other department', and each one seems to offload the burden onto the other.
Varje gång jag tar upp saken får jag höra ”å, det är inte vi, det är den andra avdelningen”, och varje avdelning tycks skyffla över bördan på någon annan.
EnglishThis also applies to credit derivatives, whose use has exploded, as banks offload – for capital adequacy reasons – their assets onto non-banks including, incidentally, hedge funds.
Det gäller också för kreditderivat, vars användning har ökat enormt i och med att bankerna av kapitaltäckningsskäl flyttar sina tillgångar från bankväsendet till bland annat hedgefonder.