"of the same age" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"of the same age" po szwedzku

EN of the same age
volume_up
{przymiotnik}

of the same age (też: contemporary)
of the same age

Podobne szwedzkie tłumaczenia dla słowa "of the same age"

of przyimek
the przedimek/rodzajnik
Swedish
same przymiotnik
Swedish
same zaimek
Swedish
age rzeczownik
to age czasownik

Przykłady użycia - "of the same age" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSo we have three pictures, potentially of the same person of the same age as Leonardo at the time.
Nu har vi alltså tre porträtt, förmodligen av samma person och i samma ålder som Leonardo.
EnglishThe average weight of all children of the same age appears.
Efter varje inmatning visas som resultat medelvikten för alla barn i den angivna åldern.
EnglishThe same age I was when I was pregnant with her.
Hon är i samma ålder jag var när jag var gravid med Henne.
EnglishIn certain areas, young women are up to two and a half times more vulnerable to infection than young men of the same age.
Ett förebyggande vaccin är väl det vi alla drömmer om så låt oss hoppas på ett positivt resultat.
EnglishThey're about the same age. ~~~ But that's about it.
De är ungefär lika gamla, men mer är det inte.
EnglishIt is the tragic case of a very young man the same age as my son, and it is also the tragic case of his family.
Det är ett tragiskt fall med en mycket ung man i samma ålder som min son och det är också tragiskt för hans familj.
EnglishIn certain areas, young women are up to two and a half times more vulnerable to infection than young men of the same age.
I vissa områden är unga kvinnor upp till två och en halv gånger mer smittutsatta än de jämnåriga unga männen.
EnglishOlder people should be able to make use of medications which have been tested for effectiveness and safety on people of the same age.
Äldre personer ska kunna använda läkemedel vars effekter och säkerhet har testats på personer i samma ålder.
EnglishAnd then Stygimoloch, another dinosaur from the same age, lived at the same time, has spikes sticking out the back of its head.
Och så stygimolochen, en annan dinosaurie från samma tidsålder, levde samtidigt, har piggar som sticker ut från bakhuvudet.
EnglishIf networking between twinned schools truly gets under way, schoolchildren in different parts of the EU can get to know other pupils of the same age and learn about their everyday lives.
Om nätverkssamarbetet mellan vänskolor verkligen kommer igång kan skolbarn i olika delar av EU lära känna andra elever i samma ålder och få veta hur deras vardag ser ut.