"to objectify" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"to objectify" po szwedzku

EN to objectify
volume_up
[objectified|objectified] {czasownik}

to objectify
to objectify
This leads me to hope that our agreement today will serve to objectify the debate on this important project.
Detta får mig att hoppas att vår överenskommelse i dag kommer att tjäna till att objektivera debatten om detta viktiga projekt.
to objectify (też: to reify)

Przykłady użycia - "to objectify" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishMr President, I should firstly like to thank Sir Leon Brittan for continuously helping to objectify the debate.
Högt ärade herr ordförande! Jag vill först tacka Sir Leon Brittan för att han orubbligt bidrar till att göra debatten saklig.
EnglishMany countries choose health or education for example, but it is a good question and so I will try to objectify it and give you the results.
Många länder väljer till exempel hälsa eller utbildning, men det är en bra fråga och jag ska försöka konkretisera detta och ge er resultaten.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, I would merely like to clarify two points and answer one question, all of which will surely help to objectify the debate.
Fru ordförande, kära kolleger! Det handlar nu om två mycket korta klarlägganden och besvarandet av en fråga, som säkert kommer att bidra till att debatten blir sakligare.