"Nordic" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"Nordic" po szwedzku

volume_up
Nordic {rzecz.}
SV
volume_up
Nordic {przym.}
SV

EN Nordic
volume_up
{rzeczownik}

Nordic
volume_up
nordbo {r.wsp.}

Synonimy (angielski) dla "Nordic":

Nordic

Przykłady użycia - "Nordic" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe Nordic countries have large reserves of metals and minerals in the bedrock.
De nordiska länderna har stora tillgångar av metaller och mineral i berggrunden.
EnglishIts price in the Nordic network is determined in their common electricity exchanges.
Priset på el i det nordiska nätet fastställs på ländernas gemensamma elbörser.
EnglishThese are the Nordic countries, the United Kingdom, the Netherlands and Spain.
Det gäller de nordiska länderna, Storbritannien, Nederländerna och Spanien.
EnglishRock Mechanics in the Nordic Countries 2010, Kongberg, Norway, 2010, 294-305
Rock Mechanics in the Nordic Countries 2010, Kongberg, Norway, 2010, 294-305
EnglishOn another note, I would like to mention such cooperation in the Nordic regions.
Som en ny ämneskategori tar jag upp samarbetet i de nordliga regionerna.
EnglishGermany has put forward precisely the same criticism as the Nordic countries have done.
Även Tyskland har riktat precis samma kritik som kommer från de nordiska länderna.
EnglishWe in the Nordic Green Left welcome the fact that the committee has made this progress.
I den nordiska gröna vänstern välkomnar vi att utskottet har gjort dessa framsteg.
EnglishIn some of them, but not all, organisations from the Nordic countries participate.
I en del av dem, men inte alla finns deltagare från de nordiska länderna.
EnglishUnlike in Central Europe, there is a lot of peat in the Nordic countries such as Finland.
I motsats till förhållandena i Mellaneuropa finns det rikligt med torv i Finland.
EnglishWe can find best practice models in Nordic countries, and not only there.
Bästa praxis-modeller finns i de nordiska länderna, men även i andra länder.
EnglishIt is the Nordic and the Swedish way to respect the voice of the people.
Det nordiska och det svenska sättet innebär att man respekterar folkets röst.
EnglishThe German Blue Angel and the Nordic Swan have led the way in eco-labelling.
Den tyska blåa ängeln och den nordiska svanen har visat vägen på miljömärkningsområdet.
EnglishThe proposal to insist on Nordic gold in the new euro coins was an expensive nonsense.'
Förslaget att insistera på nordiskt guld de nya euromynten var ett dyrbart nonsens."
EnglishThese will be implemented by OSCE - ODIHR, the UNDP and the Nordic Council of Ministers.
Dessa kommer att genomföras av OSSE, ODIHR, UNDP och Nordiska ministerrådet.
EnglishThe Nordic countries' line in this is a better one than that in the EU as a whole.
I dessa frågor är den nordiska linjen bättre än EU: s allmänna linje.
EnglishThe proposal to insist on Nordic gold in the new euro coins was an expensive nonsense
Förslaget att insistera på nordiskt guld de nya euromynten var ett dyrbart nonsens. "
EnglishIn the Nordic countries of the Union, the overall proportion is more than a third.
I unionens nordiska länder är den totala andelen mer än en tredjedel.
EnglishIn the Nordic countries, one economic and ecological problem is that of Norwegian salmon.
I norr är det den norska laxen som är ett ekonomiskt och ekologiskt problem.
EnglishThe Nordic countries ' line in this is a better one than that in the EU as a whole.
I dessa frågor är den nordiska linjen bättre än EU: s allmänna linje.
EnglishIt is suitable that today the presidency should be manned by Mr Danielsson from Nordic Europe.
Det är passande att ordförandeskapet i dag innehas av Danielsson från Nordeuropa.