"to mobilize" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"to mobilize" po szwedzku

EN to mobilize
volume_up
[mobilized|mobilized] {czasownik}

1. Amerykański angielski

It would be ideal if we could " mobilize ' ourselves in the same way on other subjects.
Det skulle alltså vara önskvärt om vi kunde " mobilisera " oss på samma sätt i andra frågor.
It would be ideal if we could "mobilize' ourselves in the same way on other subjects.
Det skulle alltså vara önskvärt om vi kunde " mobilisera" oss på samma sätt i andra frågor.
The European Union must mobilize all possible means to support it.
Europeiska unionen måste mobilisera alla sina medel för att stödja den.
to mobilize (też: to call out, to summon up, to mobilise)
If only we could mobilize ourselves around employment as we have done around the euro.
Tänk om vi kunde uppbåda samma engagemang för sysselsättningen som för euron.
In order to be efficient, we must mobilize all the players involved in the problem of violation of human dignity, with regard to minors, of course, but also with regard to any human being.
För att vara effektiva måste vi uppbåda alla aktörer som berörs av problem med kränkningar av den mänskliga värdigheten, självklart för de minderåriga, men också för varje enskild människa.
to mobilize (też: to exert, to summon up, to mobilise)

Przykłady użycia - "to mobilize" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishBut the political will has to be mobilized, in order to mobilize the resources.
Men den politiska viljan måste mobiliseras för att frigöra resurserna.
EnglishParliament has frequently attempted to mobilize resources and other forms of support for Albania.
Vi har vid ett antal tillfällen bemödat oss om att få fram pengar och annat stöd till Albanien.
EnglishParliament has therefore rightly continued to point to the need to mobilize the Community financial instruments.
Europaparlamentet har därför alltid med rätta hänvisat till finansieringsformerna på europeisk nivå.
EnglishI think we need to mobilize the other players.
Jag tror att andra instanser måste mobiliseras.
EnglishHow many men can we mobilize?
EnglishHow do we mobilize users?
EnglishTherefore, I welcome the drafting of this report, which correctly emphasizes the importance of this field and the need to mobilize its potential fully.
Därför välkomnar jag det här betänkandet som med rätta betonar detta områdes betydelse och behovet av att utnyttja dess fulla potential.
EnglishThis formidable tool of social cohesion, education, crime prevention and job creation must now mobilize all our energy.
Detta fantastiska verktyg för social sammanhållning, för utbildning, för förebyggande av brottslighet och för skapande av arbetstillfällen måste nu samla alla våra ansträngningar.
EnglishTheir objective is to aim to mobilize resources found by means of cuts and savings and do not genuinely take any account of the real need to make the Commission's instruments more efficient.
Inriktningen ligger på mobilisering av resurser endast genom nedskärningar och besparingar, utan hänsyn till de verkliga behoven eller en förbättrad effektivitet i instrumenten.
EnglishAs foreseen, in Category 3, it proposes to conclude a fourth research framework programme and to mobilize additional funds for transEuropean networks and small and medium-sized enterprises.
Som förutspått föreslår den i kategori 3 att ett fjärde forskningsramprogram slutförs och att ytterligare medel för transeuropeiska nät och små och medelstora företag mobiliseras.