"martyrdom" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"martyrdom" po szwedzku

SV

"martyrdom" po angielsku

volume_up
martyrdom {r.wsp.}

EN martyrdom
volume_up
{rzeczownik}

martyrdom
What Chris Patten has just told us is a justification for teaching that instils hatred and martyrdom.
Och det som Chris Patten just sagt innebär ett berättigande av en utbildning i hat och martyrskap.
(Laughter) If they had had an Olympics in martyrdom, my grandmother would have lost on purpose.
(skratt) Om de hade ett OS i martyrskap, så hade min mormor förlorat med avsikt.
We will give Allah the opportunity to grant us one of the two mercies, victory or martyrdom'.
Vi kommer att ge Allah chansen att ge oss en av de två barmhärtigheterna, seger och martyrskap.”

Synonimy (angielski) dla "martyrdom":

martyrdom
English

Przykłady użycia - "martyrdom" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishTurkish activists bent on martyrdom were involved.
Turkiska aktivister inriktade på att bli martyrer deltog.
EnglishThere is also exploitation of young people and a despicable culture of martyrdom in a perversion of Islam.
Muren eller stängslet skulle kanske kunna rättfärdigas om den gick längs den gröna linjen – men så är inte fallet.
EnglishAt the EU-India summit no pressure was brought to bear on India to cease the martyrdom of believers in Christ.
Vid EU:s och Indiens toppmöte utövades inga påtryckningar för att förmå Indien att stoppa marteringen av dem som tror på Kristus.
EnglishFinally, terrorists in many countries have seen the value of martyrdom and exploited the death penalty to advance their particular causes.
Till sist, terrorister i många länder har sett värdet av att dö martyrdöden, och har utnyttjat dödsstraffet för att flytta fram sina egna positioner.
EnglishWhere is the unequivocal condemnation of an education system which glorifies shahid [martyrdom] and teaches a whole generation hatred and murder?
Var finns ett tveklöst fördömande av ett utbildningssystem som glorifierar martyrskapet (shahid) och dresserar en hel generation till hat och mord?
EnglishChristian Europe is offering fundamentalist Sudan, which is of symbolic importance, the financial means to increase the martyrdom of its Christians in the south of the country.
Det kristna Europa erbjuder det traditionalistiska och symboliska Sudan ekonomiska medel för att öka lidandet för de kristna i söder.
EnglishBut as in 'lao gai ' China, as in Cambodia, as in Laos, Vietnam remains a country of oppression, where the great martyrdom of a people subjugated by communism continues.
Men precis som lao gaïs Kina, som Kambodja, som Laos, förblir Vietnam ett förtryckt land där den enorma martyrförteckningen över folk som förslavats av kommunismen fortfarande blir allt längre.