EN marshals
volume_up
{rzeczownik}

marshals

Synonimy (angielski) dla "marshal":

marshal

Przykłady użycia - "marshals" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe fourth area of concern is the controversial issue of flight marshals.
Det fjärde orosområdet är den kontroversiella frågan om säkerhetsvakter.
EnglishAnother aspect that caught our particular attention is the so-called sky marshals.
En annan aspekt som särskilt fångade vår uppmärksamhet är den beväpnade säkerhetsansvariga personalen ombord.
EnglishIt is about, amongst other things, the notorious sky marshals, armed security officials on board aircraft.
Det handlar bland annat om den omtalade beväpnade säkerhetspersonalen ombord på luftfartyg.
EnglishWhere sky marshals are concerned, I take a very firm line.
När det gäller beväpnad personal ombord är jag mycket bestämd.
EnglishWho wishes to see European aviation include armed marshals and requirements to have finger prints taken?
Vem önskar se beväpnade vakter och generella krav på att lämna fingeravtryck i den europeiska flygtrafiken?
EnglishShould we alert the Marshals Service?
EnglishHowever, I am less supportive of amendments put forward to this proposal which call for the compulsory use of armed in-flight security officers or ‘sky marshals’.
Jag är dock mindre positiv till ändringsförslagen som lagts fram till detta förslag, med krav på obligatorisk närvaro av beväpnad säkerhetspersonal ombord, så kallade ”sky marshals”.
EnglishHowever, I am less supportive of amendments put forward to this proposal which call for the compulsory use of armed in-flight security officers or ‘ sky marshals’.
Jag tycker att det är viktigt att medlemsstaterna inte är rättsligt bundna att utplacera eller acceptera beväpnad säkerhetspersonal ombord under flygningar på inrikes- eller utrikesflyg.