"marketplace" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"marketplace" po szwedzku

EN marketplace
volume_up
{rzeczownik}

marketplace (też: fair, market, mart)
volume_up
marknad {r.wsp.}
Europe is not just a marketplace; it also has a social dimension.
EU är inte bara en marknad, utan har en social dimension också.
We now have a whole underground marketplace and business ecosystem built around online crime.
Så vi har nu en hel illegal marknad och affärsekosystem byggt runt brottslighet online.
I am fully convinced that the screen is a new marketplace.
Jag är helt övertygad om att Internet är en ny marknad.
marketplace (też: agora, market place, pitch)
We need a marketplace of ideas, which will then lead to specific policy decisions.
Vi behöver en marknadsplats för idéer, som sedan kommer att leda till specifika politiska beslut.
Europas marknadsplats för begagnad kurslitteratur
The European Union is not only a marketplace but also a common space based on values and common rights.
EU är inte bara en marknadsplats utan ett gemensamt område baserat på värderingar och gemensamma rättigheter.

Synonimy (angielski) dla "marketplace":

marketplace

Przykłady użycia - "marketplace" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishBut I have a few cautionary comments to make on the new transatlantic marketplace.
Jag har dock ett antal randanmärkningar om den nya transatlantiska marknaden.
EnglishA day will come when the only battlefield will be the marketplace for competing ideas.
En dag kommer det inte att finnas några andra slagfält än mötesplatser för idéer.
EnglishThe ultimate delivery of these services will have to come from the marketplace.
I slutändan måste det vara marknaden som tillhandahåller dessa tjänster.
EnglishThose aspects are extremely important for the transatlantic marketplace.
Dessa aspekter är av mycket stor betydelse för den transatlantiska marknaden.
EnglishHowever, the EU will benefit by distorting the marketplace in the minds of citizens.
EU kommer dock att gynnas genom att marknaden snedvrids i folks huvuden.
EnglishIn the saturated marketplace, only products produced economically can be sold.
På den mättade marknaden är det enbart kostnadseffektivt producerade produkter som kan säljas.
EnglishWe also must look at getting the returns for agriculture from the marketplace.
Vi måste också se till att jordbruket ger avkastning på marknaden.
EnglishEurope’ s performance in the global marketplace is far from disastrous.
EU: s prestationer på den globala marknaden är långt ifrån katastrofala.
EnglishEurope’s performance in the global marketplace is far from disastrous.
EU:s prestationer på den globala marknaden är långt ifrån katastrofala.
EnglishThe single farm payment requires farmers to produce the goods demanded by the marketplace.
Genom enhetsstödet tvingas jordbrukarna att producera de varor som marknaden efterfrågar.
EnglishHis biggest obstacle, really, was the marketplace, which demands these days bright yellow foie gras.
Hans största hinder var faktiskt marknaden, som idag kräver ljusgul foie gras.
EnglishHuman dignity and selfdetermination will be bartered away in the marketplace.
Människans värdighet och självbestämmande utbjuds till salu.
EnglishA new investor has made a commercial investment in the marketplace.
En ny investerare har gjort en kommersiell investering på marknaden.
EnglishAnd, also, please tackle the marketplace: it is not working.
Jag vill dessutom be er att ta itu med marknaden, för den fungerar inte.
EnglishOtherwise the postal services can be left to all the demands and constraints of the marketplace.
I övrigt kan posttjänsterna styras av den efterfrågan och de villkor som råder på marknaden.
EnglishDoes Europe have to be about the marketplace or about politics in relation to the market?
Måste EU bara handla om marknadsplatser och marknadspolitik?
EnglishThe glass-covered concourse was opened and the central hall was transformed into an attractive marketplace.
Glashallen invigdes och Centralhallen förvandlades till en attraktiv saluhall.
EnglishWe must be realistic about what is going on in the market-place and what consumers are buying now.
Vi måste ha en realistisk bild av vad som händer på marknaden och vad konsumenter köper nu.
EnglishWe are over-regulating ourselves out of the marketplace.
Vi överreglerar oss själva så att vi snart inte finns på marknaden längre.
EnglishDespite this, their significantly lower price makes them competitive in the marketplace.
Trots detta har dessa produkter avsevärt lägre priser, vilket gör dem konkurrenskraftiga på marknaden.