"market share" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"market share" po szwedzku

EN

market share {rzeczownik}

volume_up
market share
To talk of a decline in this market share is therefore totally unrealistic.
Att denna marknadsandel skulle minska är därför helt orealistiskt.
A company will thus have a considerable market share in a group of ten countries.
Företaget har alltså en betydande marknadsandel i ett tiotal stater.
Europe's current market share of 25% is below expectations.
Europas nuvarande marknadsandel på 25 procent ligger under förväntningarna.

Przykłady użycia - "market share" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe all know that the market share of the railways has declined in recent years.
Vi vet alla att järnvägens andel har gått tillbaka under de gångna åren.
EnglishThink of countries such as Brazil or India where we will gain market share.
Låt oss tänka på länder som Brasilien och Indien, där vi kommer att vinna marknader.
EnglishRegarding the internal market, I share your concerns about the obstacles that might hamper trade.
På tal om den inre marknaden delar jag er oro för de hinder som kan hämma handeln.
EnglishAt the same time, the market share for passenger transport has almost halved.
Samtidigt har marknadsandelen för persontrafik nästan halverats.
EnglishAn approach based purely on market share is less effective in this respect.
Ett rent marknadsandelssynsätt är på denna punkt mindre effektivt.
EnglishMany of the ideas related to market share are also changing very rapidly.
Många av idéerna som gäller marknadsandelar förändras också snabbt.
EnglishThe Swedish Post still has 95 per cent of the market share in Sweden.
Posten har fortfarande 95 procent av marknadsandelarna i Sverige.
EnglishWe should leave the matter of increasing the market share of biofuels for a later appraisal.
Frågan huruvida man skall öka biobränslenas andel på marknaden bör avgöras vid ett senare tillfälle.
EnglishEurope after all is losing a market share in the global market for ICT, and this means loss of employment.
Europa förlorar marknadsandelar på IT-världsmarknaden, och det kostar oss arbetstillfällen.
EnglishA company will thus have a considerable market share in a group of ten countries.
Jag önskar alltså att kommissionen ingriper och överväger ställningar inom marknaden som är dominerande globalt sett.
EnglishWhat is more, the market share of the alternative is already growing.
Även marknadsandelarna för alternativet växer redan.
EnglishThirdly, Europe has lost a substantial market share.
För det tredje har Europa förlorat stora marknadsandelar.
EnglishThe railways have a future in Europe but can only regain market share if they are in a position to compete.
Järnvägen har en framtid i Europa men kan bara hämta tillbaka marknadsandelar om den är konkurrenskraftig.
EnglishIn Spain, which also has price fixing, cheaper books - and the market share of these is increasing - are sold at newsagents' kiosks.
I Spanien säljs de billigare böckerna, och marknadsandelen ökar, via kioskerna.
EnglishRegarding the internal market, I share your concerns about the obstacles that might hamper trade.
Samtidigt ser jag ingen motsättning i att ekologiska jordbrukare betonar sina egna produkters ursprungsregion om de vill.
EnglishThe fact that Europe's railways are continuously losing their market share of goods transport is a big problem.
Det är ett stort problem att godstransporterna på Europas järnvägsnät hela tiden förlorar i marknadsandelar.
EnglishRailways have not yet experienced any visible market success; if anything, they have lost market share.
Järnvägen har än så länge inte haft någon märkbar marknadsframgång - om något har den i stället förlorat marknadsandelar.
EnglishIn 10 years, rum imported from third countries has seen its market share rise from 16 to 32 % on the EU market.
Under loppet av tio år har marknadsandelen för rom från tredjeländer stigit från 16 till 32 procent på EU-marknaden.
EnglishAll too often, poor labelling policy is the main cause of the loss of market share for traditional producers.
Allt för ofta är det främst en bristfällig märkningspolitik som gör att traditionella producenter förlorar marknadsandelar.
EnglishThe fall in the market share is remarkable because Europe could have an excellent scientific infrastructure.
Sänkningen i marknadsandelar är anmärkningsvärd, eftersom Europa kan förfoga över en utomordentlig vetenskaplig infrastruktur.