"market price" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"market price" po szwedzku

EN market price
volume_up
{rzeczownik}

market price
The certificates are tradeable and obtain a market price.
Utsläppsrätterna kan köpas och säljas till marknadspris.
The certificates are tradable and fetch a market price.
Utsläppsrätterna får överlåtas och har ett marknadspris.
It is first and foremost a market price; we have to accept this.
Det är först och främst ett marknadspris, vi måste acceptera det.

Synonimy (angielski) dla "market price":

market price

Przykłady użycia - "market price" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishMaintaining the quota system is the sole guarantee of market and price stability.
Det enda sättet att garantera marknads- och prisstabiliteten är att behålla kvotsystemet.
EnglishAll this has given rise in Kinshasa to a steep increase in the market price for maize.
Allt detta har gett upphov till en snabb ökning av marknadspriset på majs i Kinshasa.
EnglishWhen there is a lack of knowledge among consumers, the only argument in the market becomes price.
När konsumenterna saknar kunskap blir priset det enda argumentet på marknaden.
EnglishHowever, this objective cannot be reached without tackling market and price volatility.
Detta mål kan dock inte nås utan att man tar itu med marknadernas och prisernas volatilitet.
EnglishThey enter the European market at a price that is uneconomic for European producers.
De kommer in på EU-marknaden till ett pris som är ekonomiskt ohållbart för europeiska producenter.
EnglishIt is first and foremost a market price; we have to accept this.
Bolagens vinster borde användas till att utveckla hållbara, alternativa former av energi.
EnglishThis only distorts the market while not preventing price instability.
Det stör bara marknaden utan att förebygga instabila priser.
EnglishDefinitely, the world market price answers with higher prices.
Världsmarknaden kommer naturligtvis att reagera med högre priser.
EnglishHowever, the market price of energy is only one side of the problem.
Men marknadspriset för energi är bara en sida av problemet.
EnglishIt was market forces in the world that drove market price up and that is exactly what happened.
Det var marknadskrafterna i världen som drev upp marknadspriserna, och det är precis vad som hände.
EnglishThe price of sugar in European Union countries is up to three times higher than the world market price.
Priset på socker i Europeiska unionen är upp till tre gånger högre än världsmarknadspriset.
EnglishThe challenge is to guarantee farmers a reasonable income without distorting the world market price.
Utmaningen är att garantera jordbrukare en rimlig inkomst utan att störa världsmarknadspriset.
EnglishOf course this has an influence on the world market price for corn.
Självklart påverkar detta världsmarknadspriset på majs.
EnglishThere are books that come onto the market with no fixed price.
Det finns böcker som säljs på marknaden utan fasta priser.
EnglishThis will in all probability bring the market price down.
Detta kommer med all sannolikhet att pressa ned marknadspriset.
EnglishThe market in this premium price bracket was not put at risk by this.
Lyxsegmentet av marknaden drabbades inte av det.
EnglishThe compensation that will be paid to the families is said to be lower than the market price of the land.
Den ersättning som betalas till familjerna som bor där sägs vara lägre än marknadspriset på marken.
EnglishThis resolution only proposes guaranteed access to the network at the market price.
Vår resolution föreslår bara att det skall finnas en garanti för att få tillgång till nätet, till ett konkurrenskraftigt pris.
EnglishAgain, I think that now is the time when agriculture can start to look towards a market-oriented price.
Jag vill återigen säga att detta är tidpunkten då man i jordbruket kan börja söka ett marknadsorienterat pris.
EnglishProducers are not frightened by this prospect as long as it is possible to sell on the market at a fair price.
Detta skrämmer inte tillverkarna, under förutsättning att det går att sälja på marknaden till rätt pris.