"make fun" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"make fun" po szwedzku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "make fun" w kontekście.

Przykłady użycia - "make fun" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishDo not ignore them or, at the very least, do not make fun of them.
Nonchalera dem inte, eller gör åtminstone inte narr av dem.
EnglishBut other kids make fun of him because of how young he looks.
Men de andra ungarna retar honom därför han ser så ung ut.
EnglishIn the 18th century, it became a verb, and it meant to swindle or ridicule or to make fun of someone.
På 1800 talet, blev det en verb, och det betydde att lura eller förlöjliga eller att göra narr av någon.
EnglishYou shouldn't make fun of it as you'll miss the actual essence.
Gör inte narr av det, för du missar andemeningen.
EnglishPretty easy to make fun of some people, huh?
Ganska lätt att göra vissa människor till åtlöje, va?
EnglishIt's not wise at all to make fun of me like that.
Englishto make fun of
EnglishThose who govern are the large financial corporations, which not only make fun of your recommendations, but go as far as giving you orders.
De som styr är de stora finansiella grupperna som inte bara struntar i era rekommendationer utan går så långt att de utdelar befallningar till er.
EnglishFreedom does not insult, it does not despise anyone, it does not mock, it does not demean and it does not make fun of what is holy.
Frihet innebär inte att man förolämpar eller föraktar någon, frihet innebär inte att man driver med, förnedrar eller gör sig lustig över det som är heligt.
EnglishI think you can make fun of the have but not the have-nots, which is why you don't see me making fun of Kenneth Lay and his charming wife.
Jag tror du kan skämta om de som har, men inte om de som inte har, vilket är skälet till varför ni inte kommer höra mig skämta om Kenneth Lay och hans charmerande fru.
EnglishSo it was always the satirist, like Juvenal or Martial, represented the audience, and he was going to make fun of the outsider, the person who didn't share that subject status.
Så det fanns alltid en satiriker, som Juvenal eller Marshall, som representerade publiken, och han skämtade om den person som stod utanför, den person som inte delade status som subjekt.
Pozostałe hasła
English
  • make fun

Więcej tłumaczeń w słowniku angielsko-polskim.