"liberal" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"liberal" po szwedzku

SV

"liberal" po angielsku

EN liberal
volume_up
{rzeczownik}

liberal

Synonimy (angielski) dla "liberal":

liberal

Synonimy (szwedzki) dla "liberal":

liberal

Przykłady użycia - "liberal" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishImport duties and production subsidies are incompatible with our liberal values.
Importtullar och produktionsstöd är inte förenliga med våra liberala värderingar.
EnglishWe Social Democrats want to see a balanced, rather than a neo-liberal, policy.
Vi socialdemokrater vill ha en balanserad politik och inte en nyliberal politik.
EnglishThe Liberal Group therefore applauds this own initiative report on this subject.
Ett eget initiativbetänkande om denna fråga applåderas då av den liberala gruppen.
EnglishThe Liberal Group has made constructive efforts to contribute to this resolution.
I den liberala gruppen har vi konstruktivt försökt bidra till denna resolution.
EnglishA total ban on tobacco advertising is an attack on the liberal economic system.
Ett totalt förbud av tobaksreklam är ett angrepp på det fria ekonomiska systemet.
EnglishMrs in 't Veld from the Liberal Group has said that churches should be lobbyists.
Sophia in 't Veld från liberala gruppen har sagt att kyrkor borde vara lobbyister.
EnglishLook at another example of EU legislation championed by the Liberal Democrats.
Ta ett annat exempel på EU-lagstiftning, som liberaldemokraterna har kämpat fram.
EnglishAt that time, the left-liberal media said that Jobbik was an extremist party.
Vid den tiden kallade de vänsterliberala medierna Jobbik för ett extremistparti.
EnglishThe current liberal trade regulations encourage higher carbon dioxide emissions.
De nuvarande liberala handelsreglerna uppmuntrar till ökade koldioxidutsläpp.
EnglishFirstly, Europe is not governed by the Right, but by the Liberal Centre-Right.
För det första styrs Europa inte av högern, utan av den liberala center-högern.
EnglishMy group, the Liberal Group, wants to see the report pruned to its essentials.
Min grupp, den liberala gruppen, vill gärna återföra betänkandet till dess kärna.
EnglishAnother important issue, especially for the Liberal Group, is freedom of speech.
En annan viktig fråga, särskilt för den liberala gruppen, är yttrandefrihet.
EnglishThis system threatens to permanently weaken liberal democracy in Russia itself.
Detta system hotar att permanent försvaga den liberala demokratin i Ryssland.
EnglishThe liberal principle that the polluter pays is the main theme in this respect.
Den liberala principen att förorenaren betalar är här det huvudsakliga temat.
EnglishA ban is the strictest of all conceivable instruments in a liberal economic system.
Ett förbud är det tyngsta av alla tänkbara vapen i ett fritt ekonomiskt system.
EnglishOf the two options, I believe that the most liberal is not the one we think.
Tanken slår mig att det mest liberala av dessa två kanske inte är det man tror.
EnglishPreviously, this emphasis chiefly derived from socialist or liberal inspiration.
Tidigare betonades dessa frågor huvudsakligen av socialistiska eller liberala grupper.
EnglishOur media freedom legislation is one of the most - if not the most - liberal.
Vår tryckfrihetslagstiftning är en av de mest liberala - om inte den mest liberala.
EnglishIt is therefore a liberal Services Directive that has been adopted this 15 November.
Det är därför ett liberalt tjänstedirektiv som har antagits i dag den 15 november.
EnglishThis position is not one unanimously held by the liberal group, Mr President.
Det är en ståndpunkt som inte får hela den liberala gruppens stöd, herr ordförande.