"labor" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"labor" po szwedzku

volume_up
labor {rzecz.}
SV

EN labor
volume_up
{rzeczownik}

1. Medycyna, Amerykański angielski

volume_up
värkar {l.mn.}

Przykłady użycia - "labor" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe cooperation can give higher possibilities to movements on the labor market.
The cooperation can give higher possibilities to movements on the labor market.
EnglishThe labor for the space industry and space research is highly international.
Arbetsmarknaden för rymdindustrin och rymdforskningen är utpräglat internationell.
EnglishIt's a hard, time-consuming labor, which they have to do for hours every week.
Det är ett tungt och tidskrävande arbete, vilket de måste göra i timtals varje vecka.
EnglishThe labor shortage in these works remains high especially in Upper Norrland.
Arbetskraftsbristen inom dessa arbeten är fortfarande stor framförallt i övre Norrland.
EnglishThere is a basic view that real value involves making things, involves labor.
Det finns en grundläggande syn om att verkligt värde innebär skapa saker, med arbetskraft.
EnglishHe's gonna experience a Chinese labor camp moment...... if he doesn't stick to schedule.
Han får uppleva ett kinesiskt arbets - läger om han inte håller schemat.
EnglishThat the essence of what you're doing is you need ever-cheaper labor, and ever-faster machines.
Att kärnan av vad du gör, kräver billigare arbetskraft, och ännu snabbare maskiner.
EnglishThere is an increased demand for labor therapist's expertise.
Det finns en ökad efterfrågan på arbetsterapeutens specialistkunskap.
EnglishAnd the way the evolutions seems to have solved that problem is with a kind of division of labor.
Och sättet som evolutionen verkar ha löst det här problemet på är med en sorts arbetsuppdelning.
EnglishNumber two: a declining population means scarce labor.
En annan, att sjunkande befolkning betyder brist på arbetskraft.
EnglishAlthough women do two-thirds of the world's labor, they own less than one percent of the world's assets.
Fastän kvinnorna gör två tredjedelar av världens arbete äger de mindre än en procent av världens tillgångar.
EnglishSocial democratic Iaborers from the Labor Party?
Till synes socialdemokratiska arbetare från Arbeiderpartiet?
EnglishBecause in fact, this is child labor.
Det är särskilt intressant att se Kina och USA under två hundra år.
EnglishEver-cheaper labor and ever-faster machines.
Ännu billigare arbetskraft och ännu snabbare maskiner.
EnglishI am positive about the future of our labor.
Jag ser positivt på framtiden inom vår arbetsmarknad.
EnglishUpon graduation, your skills will be attractive both in the Swedish and the international labor market.
Efter utbildningen kommer dina kunskaper att vara attraktiva både på den svenska och den internationella arbetsmarknaden.
EnglishGuys, I'm all for labor, I'm all for unions.
Killar, jag är för fack och fackföreningar också.
EnglishAs a Bachelor of Science in Transportation Engineering, you get an education that opens up several opportunities in the labor market.
Som högskoleingenjör i Trafikteknik får du en utbildning som öppnar flera möjligheter på arbetsmarknaden.
EnglishSimilarly, governments don't enact intelligent environmental and labor laws just because politicians wake up one day.
På samma sätt driver regeringar inte igenom intelligenta miljö- och arbetslagar bara för att politker vaknar upp en morgon.
EnglishThe company has not committed any breaches of NASDAQ OMX Stockholm’s rules and regulations or of best practice in the labor market.
Bolaget har inte begått några överträdelser av NASDAQ OMX Stockholms regelverk eller av god sed på arbetsmarknaden.