EN kit
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

We are also developing a tool kit, together with UNICEF, that should not only address child participation but also overall child protection, legal reform, child budgeting.
Tillsammans med Unicef har vi också tagit fram en samling verktyg som är avsedda för barns deltagande och allmänt skydd av barn, rättsliga reformer och budget för barn.
kit (też: gear, stuff, things, clobber)
volume_up
saker {l.mn.}
kit (też: armament, equipment, gear, outfit)
Our governments have equipped themselves with an IKEA-style kit, a toolbox that should allow each State to cobble together a specific solution for each specific situation.
Våra regeringar har utrustat sig med en IKEA-liknande utrustning, en verktygslåda som borde göra att varje enskild stat kan tråckla ihop en särskild lösning för varje specifik situation.
kit
volume_up
grejor {l.mn.} [pot.] (tillbehör, grej)
kit (też: holdall, valise)
volume_up
kappsäck {r.wsp.}
kit
volume_up
redskap {tylko l.mn.}
kit
volume_up
byggsats {r.wsp.}
kit (też: batch, dose, nest, position)
volume_up
sats {r.wsp.}
kit
volume_up
bytta {r.wsp.}
kit
volume_up
spann {r.wsp.}
kit
volume_up
uppsättning {r.wsp.} (tillbehör, grej)
kit
volume_up
mundering {r.wsp.}
kit (też: attire, gear, trim, trimmings)
volume_up
utstyrsel {r.wsp.}
kit (też: paraphernalia)
volume_up
attiraljer {l.mn.} (tillbehör, grej)
kit (też: outfit)
kit (też: pail)

2. Wojskowość

kit
volume_up
packning {r.wsp.}

Synonimy (angielski) dla "kit":

kit

Przykłady użycia - "kit" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt is possible to obtain more than one kit in all of these countries.
Det är möjligt att köpa flera startpaket i alla euroländer.
EnglishThat's why you have to build a survival kit.
Det är därför vi måste bygga en överlevnadspaket.
EnglishI want you to build a survival kit.
EnglishWe call that the tool kit of a spider.
EnglishA tool kit has also been published to give practical help to Commission staff on how to mainstream gender issues.
Man har också samlat ett antal praktiska metoder för att stödja kommissionens personal i arbetet med att integrera jämställdhetsfrågor.
EnglishSo you can build a survival kit.
EnglishI have a perfect survival kit.
EnglishHe did it himself from a kit.
EnglishAdSense for Video and AdSense for Games operate using the same Google product- the Interactive Media Ads Software Development Kit (IMA SDK).
AdSense for Video och AdSense for Games bygger på samma produkt från Google – Interactive Media Ads Software Development Kit (IMA SDK).
EnglishI offer as an example our Objective 3 partnership's development of a tool kit for gender mainstreaming in structural funding.
Jag tar som exempel utvecklingen av en "verktygslåda" för integrering av jämställdhetsperspektivet i strukturfinansieringen inom ramen för vårt mål 3-partnerskap.
EnglishI offer as an example our Objective 3 partnership's development of a tool kit for gender mainstreaming in structural funding.
Jag tar som exempel utvecklingen av en " verktygslåda " för integrering av jämställdhetsperspektivet i strukturfinansieringen inom ramen för vårt mål 3-partnerskap.
EnglishOur goal is a repository of published designs so clear, so complete, that a single burned DVD is effectively a civilization starter kit.
Vårt mål är ett förvar för publicerade ritningar som är så tydliga och fulländade att en enda DVD-skiva ska kunna agera som ett startpaket för en civilisation.
EnglishI felt as though I were looking at the list of contents of a first aid kit, when the accident has happened and, of course, we believe it is inevitable.
Jag fick intrycket av att befinna mig inför en inventering av en förbandslåda, när olyckan plötsligt inträffade, och givetvis ansåg man att den var oundviklig.
EnglishIt takes the following words out of Amendment 2: 'by providing public authorities with a 'tool-kit' to evaluate the quality of such services'.
Det innebär att följande ord i ändringsförslag 2 skulle strykas: ”genom att ge de offentliga förvaltningarna en 'verktygslåda' för att utvärdera kvaliteten på sådana tjänster.”
EnglishThe Travel & Charge kit gives you maximum convenience and makes the Jabra Motion UC the perfect choice for both business and private life (not available in retail).
Rese- och laddningskittet ger dig maximal bekvämlighet och gör Jabra Motion UC till det perfekta valet för både affärs- och privatlivet (ej tillgängligt i butik).
EnglishIn this regard, the Commission has drawn up a tool kit for using the Structural Funds in order to ensure access for, and non-discrimination against, people with disabilities.
Kommissionen har i detta sammanhang utformat metoder för utnyttjande av strukturfonderna för att se till att funktionshindrade personer får tillgång till dem och inte diskrimineras.