"journey" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"journey" po szwedzku

SV
SV

EN journey
volume_up
{rzeczownik}

journey (też: expedition, passage, run, travel)
volume_up
resa {r.wsp.}
As of 2004, the European authorities will demand visas for this journey.
Från och med 2004 kommer EU: s myndigheter att kräva visering för en sådan resa.
As of 2004, the European authorities will demand visas for this journey.
Från och med 2004 kommer EU:s myndigheter att kräva visering för en sådan resa.
I wish Croatia, Macedonia and Turkey every success on their European journey.
Jag önskar Kroatien, Makedonien och Turkiet all framgång på deras europeiska resa.
journey (też: drive, trek)
volume_up
färd {r.wsp.}
Therefore 2008 will be a particularly important year in the journey of the Western Balkans towards Europe.
Därför kommer 2008 att bli ett särskilt viktigt år för västra Balkans färd mot Europa.
      Mr President, tourism is a journey and a voyage.
Turism är en resa och en färd.
Did coastguards hamper the boats' journey?
Hindrade kustbevakningen båtens färd?

Synonimy (angielski) dla "journey":

journey

Przykłady użycia - "journey" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe have come quite a journey since the Commission produced its first White Paper.
Vi har kommit en ganska lång väg sedan kommissionen kom med sin första vitbok.
EnglishThis is why I welcome the exclusion from this report of a specific journey time.
Därför välkomnar jag att ingen specifik restid anges i det här betänkandet.
EnglishMr Kuhne said that he only shared half of your journey in this Parliament.
Helmut Kuhne sade att han bara varit med er under halva er tid här i parlamentet.
EnglishYou get to bring in any one person from the outside to help you on your journey.
Du får ta in vilken person du vill från utsidan som hjälper dig på resan.
EnglishThe opening up of the northern route shortens the journey to the Far East.
När den norra sträckan öppnas kommer resan till Fjärran Östern att bli kortare.
EnglishThere is no doubt that Turkey has made an important journey over the past few years.
Det råder inga tvivel om att Turkiet har utvecklats betydligt under de senaste åren.
EnglishLet's trace the journey of the millions of caps that make it to sea solo.
Låt oss följa de här miljontals kapsylerna som på egen hand tar sig ut till havs.
EnglishYou take a taxi journey to visit your friends and family that ends in tragedy.
Ni tar en taxi för att besöka era vänner och er familj, och det slutar med en tragedi.
EnglishThis is the first step in our common journey towards 2012 and the asylum package.
Det här är ett första steg på vår gemensamma väg mot 2012 och vårt asylpolitiska paket.
EnglishOnly that part of the journey that leads towards a democratic Turkey can be supported.
Vi kan bara stödja den etapp av resan som leder mot ett demokratiskt Turkiet.
EnglishMany Members of Parliament had a journey here to Strasbourg of up to fifteen hours.
Resan för många parlamentsledamöter hit till Strasbourg tog till och med femton timmar.
EnglishMadam President, Berlin was worth the journey, as we have heard here today several times.
Fru ordförande! Berlin var värt resan, det har vi fått höra flera gånger i dag.
EnglishHow can we imagine that an extended stop during the journey can benefit animal welfare?
Vi kan föreställa oss vad förslaget skulle innebära om det gällde oss själva.
EnglishAfter a difficult journey a consensus was reached among the 27 Member States.
Efter en svår process uppnåddes samförstånd bland de 27 medlemsstaterna.
EnglishDuring her journey to EU accession and since 2004, Slovenia has achieved many successes.
På Sloveniens väg mot EU-medlemskap och sedan 2004 har landet haft många framgångar.
English   – Mr President, I give such a reduction in journey time my wholehearted support.
   – Herr talman! Jag stöder helhjärtat en sådan minskning av restiden.
EnglishMr President, the EU is the reason for the long journey times for animals.
Systematiska veterinärkontroller vid gränsen uppfattas som ett tekniskt handelshinder.
EnglishIt is high time to allow Serbia to move to the next stage of its European journey.
Det är hög tid att låta Serbien ta nästa steg på sin vandring mot EU.
EnglishLech Wałęsa’s journey to Ukraine on a mission of solidarity was proof of this.
Lech Wałęsas solidaritetsresa till Ukraina var ett uttryck för detta.
EnglishHow can we imagine that an extended stop during the journey can benefit animal welfare?
Hur kan vi tro att en längre vila under själva transporten gynnar djurs välbefinnande?