EN

joint {rzeczownik}

volume_up
1. slang
joint
volume_up
hak {n.} [slg.]
2. inne
A transition from donor policy to cooperation between equal partners is both the objective and the result hoped for from our joint work.
En övergång från givarpolitik till samarbete mellan likvärdiga partner är både målet för och det förväntade resultatet av vårt gemensamma arbete.
joint (też: motive, reason, seam)
joint (też: join, seam, splice, connexion)
joint
As many Member States as possible should make use of NATO joint task forces if desired.
Så många medlemsstater som möjligt måste använda Nato, joint task forces, om det är önskvärt.
The Joint Supervisory Authority, or JSA, has had quite inadequate resources.
Tillsynsmyndigheten, JSA, joint supervisory authority, har haft helt otillräckliga resurser.
As many Member States as possible should make use of NATO joint task forces if desired.
Så många medlemsstater som möjligt måste använda Nato, joint task forces , om det är önskvärt.
3. Biologia
joint
The aim of Mattias Magnussons project is to instruct the immune system not to attack the joint.
Målet med detta projekt är att instruera immunsystemet till att inte angripa leden.
Autoimmunity is characterised by an immune attack on self tissues, and in rheumatoid arthritis the joints are primarily attacked.
En autoimmun sjukdom kännetecknas av att kroppens immunförsvar angriper sig själv och i fallet ledgångsreumatism är det alltså framförallt lederna som attackeras.
4. pejoratywny
5. Brytyjski angielski
joint (też: bend, roast, beefsteak)
They prefer not to admit the reality of such sad things as animal suffering when they put a joint in the oven.
Hon föredrar att inte kännas vid verkligheten i form av tråkigheter som djurplågeri när hon lägger in sin stek i ugnen.
SV

joint {rodzaj wspólny (utrum)}

volume_up
Så många medlemsstater som möjligt måste använda Nato, joint task forces, om det är önskvärt.
As many Member States as possible should make use of NATO joint task forces if desired.
Tillsynsmyndigheten, JSA, joint supervisory authority, har haft helt otillräckliga resurser.
The Joint Supervisory Authority, or JSA, has had quite inadequate resources.
Så många medlemsstater som möjligt måste använda Nato, joint task forces , om det är önskvärt.
As many Member States as possible should make use of NATO joint task forces if desired.
joint (też: sjömansjacka)

Synonimy (angielski) dla "joint":

joint

Synonimy (szwedzki) dla "joint":

joint

Przykłady użycia - "joint" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt is imperative that the means provided in the joint draft budget be restored.
De medel som tillhandahölls i det gemensamma budgetförslaget måste återinsättas.
EnglishIt follows that we shall not support the joint resolution and we shall table ...
Vi stöder därför inte den gemensamma resolutionen och vi kommer att lägga fram ...
EnglishIt is true that a joint Accession Treaty is being drafted for these countries.
Det är sant att det utarbetas ett gemensamt anslutningsfördrag för dessa länder.
English) We do not see the need to adopt a joint forestry strategy at this point in time.
Vi anser inte att det finns behov av att nu anta en gemensam skogsbruksstrategi.
EnglishEnergy is now a joint responsibility, paving the way for a common European policy.
Energi är nu ett gemensamt ansvar, vilket banar väg för en gemensam EU-politik.
EnglishJoint Undertaking for the European air traffic management system (SESAR) (vote)
Gemensamt företag för det europeiska flygledningssystemet (SESAR) (omröstning)
EnglishThe next item is the continuation of the joint debate on aid for reconstruction.
Nästa punkt på föredragningslistan är gemensam debatt om hjälp till återuppbyggnad.
EnglishThe highest French authorities tell us that smoking a joint is not catastrophic.
Att röka hasch är inte en katastrof, säger man i de högsta nya franska instanserna.
EnglishParliament and the Council have concluded a joint declaration on this matter.
Parlamentet och rådet har kommit fram till en gemensam förklaring i denna fråga.
EnglishEurope already has a joint security identity in the form of NATO and the OSCE.
En gemensam europeisk säkerhetsidentitet existerar redan i form av Nato och OSSE.
English(Parliament rejected the motion for a resolution)- Joint motion for a resolution
(Parlamentet förkastade resolutionsförslaget.)- Förslag till gemensam resolution ()
EnglishI voted for the joint resolution on the issue of extraordinary rendition.
   . – Jag röstade för den gemensamma resolutionen om extraordinära överlämnanden.
EnglishTherefore, we support the Commission in its ongoing joint activities in this area.
Därför stöder vi kommissionen i dess pågående gemensamma åtgärder på detta område.
EnglishIt is our joint responsibility to ensure that it becomes a more social Europe.
Det är vårt gemensamma ansvar att se till att det blir ett mer socialt Europa.
EnglishMadam President, my group has not added its signatures to the joint resolution.
Fru talman! Min partigrupp har inte undertecknat den gemensamma resolutionen.
EnglishJoint motion for a resolution on the negotiations to form a government in Austria
Gemensamt resolutionsförslag om förhandlingarna om regeringsbildningen i Österrike.
EnglishJoint motion for a resolution on the consequences of the refusal to give discharge
Gemensamt resolutionsförslag om konsekvenserna av vägran att bevilja ansvarsfrihet
EnglishI wish to abstain in the vote on the joint motion for a resolution regarding Kosovo.
Jag har avstått från att rösta om det gemensamma resolutionsförslaget om Kosovo.
EnglishIndeed, you have referred to this joint analysis in your motion for a resolution.
Ni har ju också hänvisat till denna gemensamma analys i ert förslag till resolution.
EnglishIn short, the lack of mutual confidence stands in the way of joint efforts.
Kort sagt står bristen på ömsesidigt förtroende i vägen för gemensamma insatser.