"to jeopardize" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"to jeopardize" po szwedzku

EN to jeopardize
volume_up
[jeopardized|jeopardized] {czasownik}

to jeopardize (też: to endanger, to hazard, to imperil, to risk)
If we centralize everything in Brussels, we will jeopardize the European construction.
Om vi centraliserar allt till Bryssel kommer vi att äventyra hela den europeiska konstruktionen.
The regional dimension of these changes could jeopardize overall performance at national, and even European level.
De här förändringarnas regionala dimension kan äventyra de allmänna resultaten på nationell, ja t.o.m. europeisk nivå.
A too abrupt turning off of the 'EU tap ' could jeopardize the very successful performance of the Irish economy.
Om " EU-kranen " stängs av alldeles för tvärt skulle detta äventyra den irländska ekonomin mycket framgångsrika resultat.
Jag kan inte riskera mitt uppdrag.
We have deliberately refrained from submitting any amendments because we do not want to jeopardize the resolution which was adopted by majority vote in committee.
Vi har medvetet inte heller lämnat in några ändringsförslag, eftersom vi inte ville riskera den i utskottet med majoritet antagna resolutionen.
to jeopardize (też: to crimp, to dare, to face, to risk)
to jeopardize
to jeopardize

Przykłady użycia - "to jeopardize" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAny delay will be bad for business and any delay will jeopardize jobs.
Varje dröjsmål skadar affärerna och hotar arbetsplatser.
EnglishAnd we prefer not to jeopardize agreements, especially when they have been difficult to reach.
Och vi föredrar att inte bryta överenskommelser, framför allt när de har varit svåra att nå fram till.
EnglishWe must not jeopardize the work of the past forty years.
Vi får inte ifrågasätta det som tog fyrtio år att uppnå.
EnglishI hope that will not jeopardize your support for this proposal.
Jag hoppas att det inte äventyrar er omröstning.
EnglishThe question they raise is will European harmonization jeopardize their right to operate their specialist vehicles?
Den fråga de tar upp är om den europeiska harmoniseringen kommer att sätta deras rätt att använda sina specialfordon i fråga.
EnglishThe enlargement of the Union is primarily a politically driven process, but that does not mean it should jeopardize European policy.
Utvidgningen av EU är framförallt en politiskt driven process, men får därför inte försätta den europeiska politiken i fara.
EnglishThirdly, it could jeopardize the international obligations of the Union, affecting in particular the level of internal support.
För det tredje riskerar man att genom dem ifrågasätta unionens internationella förpliktelser, i synnerhet inköp på den interna stödnivån.
EnglishThe crux of the matter, however, is that these tests and new nuclear weapons development seriously jeopardize the international test ban treaty.
Avgörande är dock att dessa tester och en ny kärnvapenutveckling allvarligt riskerar det internationella provstoppsavtalet.
EnglishWe share this view and agree that the European Union should not submit proposals that might jeopardize the agreement's ratification.
Vi delar denna inställning och förespråkar att Europeiska unionen inte skall lägga fram känsliga förslag som sätter ratificeringen av fördraget på spel.
EnglishHe makes the clear and correct observation that the decision would immediately jeopardize a sector which employs 140 000 people in Europe.
Han gör den uppenbara och korrekta observationen att beslutet omedelbart skulle innebära en stor osäkerhet för en sektor som har 140 000 anställda i Europa.
EnglishI think that it would be regrettable for a European Parliament resolution to jeopardize negotiations which have started and which are already almost completed.
Det skulle vara beklagligt om en resolution från Europaparlamentet riskerar en förhandling som har inletts och som praktiskt taget redan har lyckats.
EnglishFurthermore, the elimination of duty-free sales will jeopardize the process of liberalization of the transport industry, especially for small and medium-sized operators.
Dessutom kommer avskaffandet av skattefri försäljning att sätta avregleringsprocessen av transportindustrin på spel, framför allt för mindre och mellanstora utövare.
EnglishIts competition policy should not involve measures which will only handicap the European air travel industry and jeopardize the future of European airlines, particularly the smaller companies.
Den får i sin konkurrenspolitik inte vidta åtgärder som missgynnar ekonomin för den europeiska flygtrafiken eller orsakar problem för de mindre europeiska bolagen.