"insulin" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"insulin" po szwedzku

SV
SV

"insulin" po angielsku

EN

EN insulin
volume_up
{rzeczownik}

insulin
Thanks to biotechnology, insulin is now produced in a much more safe, consistent and stable way.
Tack vare biotekniken produceras nu insulin på ett mycket säkrare, mer konsekvent och mer stabilt sätt.
Insulin är en rätt bra behandling.
He is now an insulin-dependent diabetic following the lack of adequate medical care in the months following his arrest.
På grund av bristande läkarvård under månaderna som följde efter hans arrestering är Solé nu diabetiker och beroende av insulin.

Przykłady użycia - "insulin" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI am glad that we do not have to kill 50, 000 pigs every time to get the insulin.
Jag är glad över att vi inte behöver döda 50 000 grisar varje gång för att få insulinet.
EnglishThese examples are mostly drawn from the human health sector (insulin production, gene therapy, etc).
Exemplen är oftast hämtade från området för mänsklig hälsa (insulinproduktion, genterapi...)
EnglishThrough a system biological approach, they can single out an individual protein that plays a crucial role when fatty tissue becomes impervious to insulin.
Han har också tagit fram en metod att räkna ut bidragen från de enskilda företagen.
EnglishWe also have a high incidence of other conditions such as diabetes where advances in insulin production, as a direct result of biotechnological research, have been of enormous benefit.
Vi har också en stor förekomst av andra sjukdomar, som diabetes, där framstegen med insulinproduktion, som ett direkt resultat av bioteknologisk forskning, har varit till oerhörd nytta.