"insufficient funds" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"insufficient funds" po szwedzku

EN insufficient funds
volume_up
{liczba mnoga}

insufficient funds

Podobne szwedzkie tłumaczenia dla słowa "insufficient funds"

insufficient przymiotnik
sufficient przymiotnik
funds rzeczownik
Swedish
to fund czasownik
fund rzeczownik

Przykłady użycia - "insufficient funds" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishUnfortunately, often funds are insufficient or sometimes inadequately used.
Tyvärr räcker pengarna ofta inte till eller används ibland på fel sätt.
EnglishI would like to answer the question asked by Mr Savary regarding the funds being insufficient.
Jag vill svara på den fråga som ställts av Savary, om att fonderna är otillräckliga.
EnglishIt denounces the insufficient allocation of funds, when the money could be put to good use.
Man kritiserar den otillräckliga tilldelningen av medel, när pengarna skulle kunna komma till verklig nytta.
EnglishOther issues, such as parental addiction, leave insufficient funds for a secure childhood.
Andra problem, såsom föräldrarnas missbruk, gör att det inte finns tillräckligt med pengar för en trygg barndom.
EnglishThe Framework Programme does have a shortcoming: insufficient funds.
Ramprogrammet har en brist: otillräckliga medel.
EnglishIn brief, insufficient funds for priorities we agree with and more funds for priorities we reject.
Kort sagt otillräckliga medel till prioriteringar som vi samtycker till och ökade medel till prioriteringar som vi motsätter oss.
EnglishBut the ALTENER II programme, which has almost no funds, is insufficient to achieve a change in energy policy.
Men med Altener II-programmet, som så gott som helt och hållet saknar finansiella medel, går det inte att klara av energiövergången.
EnglishFor example, at the moment we clearly have insufficient funds under heading 1, sustainable growth, etc. and under heading 4.
Vi har till exempel i dag uppenbart otillräckliga medel både i kategori 1 för tillväxtfrågor och så vidare och i kategori 4.
EnglishIf there are insufficient funds, the successful implementation of the programme will be undermined, and it will be impossible to begin it in good time.
Med otillräckliga medel kommer det att blir svårare att genomföra programmet med framgång och omöjligt att börja i god tid.
EnglishInsufficient funds and programmes are provided in the Budget 2000 for real problems such as, for example, the high rate of unemployment.
För de verkliga problemen, som t.ex. den höga arbetslöshetsnivån, finns inte tillräckliga medel och program avsatta i budgeten för år 2000.
EnglishThe Committee on Budgets bore that in mind in its resolution when it promised to approve a supplementary budget if the budgeted funds proved insufficient.
Budgetsutskottet sörjde för detta i sin resolution som också innehåller ett löfte om att godkänna en tilläggsbudget om de budgeterade medlen inte förslår.