"institute" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"institute" po szwedzku

EN institute
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

institute (też: college)
We therefore welcome the creation of the European Technology Institute.
Vi välkomnar därför upprättandet av ett europeiskt tekniskt institut.
Swedish Geotechnical Institute (SGI), 2006: "Manual - Rubber Cut (Information 18:7)."
Statens Geotekniska Institut (SGI), 2006: ”Handbok – Gummiklipp (Information 18:7)”.
That is why we are in favour of establishing a European Institute of Technology.
Därför är vi för att man upprättar ett europeiskt tekniskt institut.

2. Edukacja

institute
volume_up
högskola {r.wsp.}
Working with health technology at Blekinge Institute of Technology.
Arbetar nu med hälsoteknik vid Blekinge Tekniska Högskola.
Magnus Karlsson, Linköping University Institute of Technology
Magnus Karlsson, Linköpings Tekniska Högskola
Bahram Moshfegh, Linköping University Institute of Technology
Bahram Moshfegh, Linköpings Tekniska Högskola

Synonimy (angielski) dla "institute":

institute

Przykłady użycia - "institute" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

English(Applause) This technology was developed by Tao Ju, who worked at our institute.
(Applåder) Den här teknologin utvecklades av Tao Ju, som jobbade på institutet.
EnglishInstituto dos Registos e Notariado, IP Institute of Registries and Notaries Av.
Instituto dos Registos e Notariado, IP Institute of Registries and Notaries Av.
EnglishThis institute will be the first EU institution in a new Member State - Lithuania.
Detta kommer att bli den första EU-institutionen i en ny medlemsstat - Litauen.
EnglishThis is to do with the European Institute for Gender Equality and its funding.
Det handlar om Europeiska jämställdhetsinstitutet och finansieringen av detta.
EnglishOther co-organizers are Security Link, CARER and FOCUS Institute Excellence Center
Övriga medarrangörer är Security Link, CARER samt FOCUS Institute Excellence Center
EnglishThe Institute's report remains far too general and imprecise on these three points.
På dessa tre punkter är fortfarande rapporten från EMI alltför allmän och oprecis.
EnglishThe Gender Institute is not, however, a substitute for legislative initiative.
Jämställdhetsinstitutet är emellertid inte en ersättning för lagstiftningsinitiativ.
EnglishI think a very important message is sent out by the European Institute of Technology.
Jag anser att Europeiska tekniska institutet har sänt ett mycket viktigt budskap.
EnglishНационален осигурителен институт National social security institute 62-64 Al.
Национален осигурителен институт National social security institute 62-64 Al.
EnglishIf it does so, we no longer have any grounds on which to institute proceedings.
Om detta är fallet har vi inte längre någon anledning att genomföra något förfarande.
EnglishIt is good that the institute will have its headquarters in a new Member State.
Det är bra att institutets huvudsäte kommer att ligga i en ny medlemsstat.
English3.What role will the European Institute for Gender Equality play in this respect?
3.Vilken roll kommer det europeiska jämställdhetsinstitutet att spela på detta område?
EnglishI have high hopes for the activities of the future Institute for Gender Equality.
Jag har höga förhoppningar om det nya jämställdhetsinsitutets verksamhet.
English. - I welcome in principle the idea of a European Institute of Technology.
skriftlig. - (EN) Jag är i princip för Europeiska tekniska institutet (ETI).
EnglishThe Gender Equality Institute could, however, have an influence on this situation.
Institutet för jämställdhet skulle dock kunna påverka den här situationen.
EnglishBased on Parliament's codecision, we established the Institute in 2007 in Vilnius.
Grundat på parlamentets medbeslut inrättade vi 2007 institutet i Vilnius.
EnglishWe have taken the necessary step and the institute is now ready to get down to work.
Vi har tagit det nödvändiga steget, och institutet är nu redo att inleda sitt arbete.
EnglishI hope, at any rate, that the institute will soon start to be operational.
Jag hoppas i alla fall att institutet snart kommer att inleda sin verksamhet.
EnglishManagement of European Monetary Institute and European Central Bank (1998)
Förvaltningen av Europeiska monetära institutet och Europeiska centralbanken (1998)
EnglishThe report proposes that a new European Institute for Gender Equality be set up.
Junilistans grundläggande inställning är att jämställdhetsfrågor har mycket hög prioritet.