"instalment" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"instalment" po szwedzku

EN instalment
volume_up
{rzeczownik}

1. Ekonomia, Brytyjski angielski

instalment (też: installment)
instalment (też: installment)
Some of them, such as Amendment No 17 which concerns payment by instalments, have absolutely no link with the guarantee system.
Vissa av dem, som ändringsförslag 17 som handlar om avbetalning, har inget som helst att göra med garantiordningen.
instalment (też: installment)

2. Brytyjski angielski

instalment (też: article, bit, bite, component)
volume_up
del {r.wsp.}
Secondly, the European Parliament needs to ask creditor countries to write off the debts of the countries hit and not simply defer payment of a number of instalments.
Jag skulle även vilja protokollföra en protest mot den fullständiga brist på intresse som många arabländer har visat för dessa människor, som till stor del är muslimer.
This will be followed, from 2009 to 2010, by the deployment phase, involving the production and launching of the satellites and the full instalment of the terrestrial component.
Denna fas kommer att följas av en installationsfas från 2009 till 2010, som avser tillverkning och uppskjutning av satelliterna samt fullständig installation av programmets markbaserade del.
instalment (też: article, episode, part, passage)
instalment (też: batch, dose, helping, mess)
volume_up
portion {r.wsp.}
instalment (też: book, booklet, number, part)

Synonimy (angielski) dla "instalment":

instalment

Przykłady użycia - "instalment" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishMr President, I will now proceed with the fifth instalment of my speech.
EnglishThe first instalment was paid at the end of August, again after I had intervened, and the second was paid very soon afterwards.
Den andra utbetalningen följde sedan tämligen snabbt efter en sådan insats.
EnglishNow for the sixth instalment of my speech, Mr President.
EnglishFurthermore, I am in favour of providing an additional pre-financing instalment for 2010 for the Member States worst hit by the crisis.
Vidare är jag för en extra delutbetalning av förskottet för 2010 för de medlemsstater som drabbats värst av krisen.
EnglishI am, furthermore, in favour of the provision for an additional pre-financing instalment for 2010 for those Member States that have been worst hit by the economic crisis.
Jag är dessutom för en delbetalning av förhandsfinansieringen för 2010 för de medlemsstater som drabbats värst av finanskrisen.
EnglishThis very morning, in the context of the trialogue, which took only a few minutes, we managed to raise EUR 100 million, that being the first instalment of additional humanitarian aid.
Dessa konflikter får givetvis inte på något sätt förhindra att det humanitära biståndet når de drabbade människorna.
EnglishThat, if you will, is why the Committee on Budgets has been particularly strict in respect of the prerequisites for granting the second instalment of the new loan.
På grund av detta, om ni så vill, var budgetutskottet särskilt strängt beträffande villkoren för beviljandet av den andra krediten för det nya lånet.
EnglishThe report can already be seen as a first instalment on the discussion which is indeed to take place some time later this year about the review of the broad economic guidelines.
Betänkandet kan sägas förebåda den diskussion om översynen av de allmänna ekonomiska riktlinjerna som ju ska äga rum någon gång senare i år.
EnglishMadam President, all this triumphant talk masks the latest instalment in a policy to ensure that global trade serves the interests of the multinationals.
Fru talman! Bakom de triumfatoriska uttalandena döljer sig fortfarande samma politik, som går ut på att världshandeln ställs i de multinationella företagens tjänst.
EnglishThe delays that have taken place have prevented the third instalment of the additional aid from being awarded according to the timetable set out in Directive 2002/882/EC.
De förseningar som har förekommit har förhindrat den tredje utbetalningen av det ytterligare stödet enligt den tidtabell som fastställts i direktiv 2002/882/EG.
EnglishWhy has the Commission not succeeded in recent years in providing the networks it supports with contracts and instalment payments rapidly and in parallel with projects?
Varför har kommissionen under senare år inte lyckats med att snabbt och samtidigt med genomförandet av projekten tillhandahålla de understödda nätverken kontrakt och delbetalningar?
EnglishThe Council's position is different, however, and merely points out that 'an additional pre-financing instalment [...] is needed for the Member States worst hit by the crisis'.
Rådet har dock en annan ståndpunkt och betonar endast att ”de medlemsstater som drabbats värst av krisen [är] i behov av ytterligare en delbetalning av förhandsfinansieringen”.