"impersonal" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"impersonal" po szwedzku

EN impersonal
volume_up
{przymiotnik}

impersonal (też: crisp, dead, deadpan, fixed)
volume_up
stel {przym.}
impersonal (też: dreamy, fluid, indecisive, indefinite)
volume_up
obestämd {przym.}
impersonal (też: formal, formalistic, starched, stiff)
volume_up
formell {przym.}
impersonal
No longer being treated as an impersonal workforce, they could then make a creative contribution in many areas of the economy.
När de inte längre behandlas som opersonlig arbetskraft skulle de kunna bidra kreativt på många ekonomiska områden.
Ni har svarat på ett teoretiskt och opersonligt sätt.
Över nätet kan det bli lite opersonligt.

Synonimy (angielski) dla "impersonal":

impersonal
English

Przykłady użycia - "impersonal" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishYou reply in a theoretical and impersonal way.
Ni har svarat på ett teoretiskt och opersonligt sätt.
EnglishOver the internet it can be a bit impersonal.
EnglishIn the long run these topics demand much more than impersonal measures; they require fundamental shifts and a change in habits, that is to say a change in our way of life.
På lång sikt kräver dessa frågor mycket mer än generella åtgärder. De kräver genomgripande omställningar och nya vanor, alltså att vi ändrar vår livsstil.
EnglishIt is very easy to avoid the question, but you are responsible and you must reply to what you are asked and not in a theoretical and impersonal way.
Det är mycket lätt att smita undan, men det är ni som har ansvaret och ni bör svara direkt på de frågor som ställs till er, och inte på det teoretiska och opersonliga sätt som ni har svarat på.
EnglishI had hoped it was a by-product of the impersonal translation process but from what I have heard, it seems that there are no openings, that there are no hopes, that there is a gulf.
Jag hade hoppats på att det var en biprodukt från den opersonliga tolkningen, men av det jag har hört, verkar det inte finnas någon öppning, inget hopp, bara en avgrund.
EnglishThe complicated, impersonal written queries have been replaced by oral hearings of the commissioners, thus creating open, vibrant and meaningful floors for discussion.
De komplicerade, opersonliga skriftliga undersökningarna har ersatts av muntliga utfrågningar av kommissionsledamöterna, vilket har skapat öppna, pulserande och meningsfulla forum för debatt.