EN to go down
volume_up
{czasownik}

1. ogólne

to go down (też: to achieve, to arrive at, to carry, to come)
volume_up
{czas.}
I hope that the British Presidency of the Council will go down that road with perceptiveness and clarity of vision.
Iran bryter mot icke-spridningsavtalet och utvecklar medeldistansmissiler i syfte att kunna mål i de länder som vi nu talar om.
But in the early days, the only way I could get to the bottom was to crawl into a submarine, a very small submarine, and go down to the bottom.
På den tiden var det enda sättet att botten- -att krypa ner i ubåt, en väldigt liten ubåt- -och dyka ner.
However, if we can reach some level of agreement, if we can show that we can achieve compromise in the interests of continuing progress in these areas, that will go down very well.
Men om vi kan visa att vi kan en kompromiss på dessa områden och på så sätt fortsätta vår positiva utveckling kommer detta att hälsas med stor glädje.
to go down (też: to decline, to descend, to land, to reduce)
volume_up
gå ned {czas.}
Demand will go down, therefore, and in its place research, biomass and alternatives.
Efterfrågan kommer därför att ned, och ersättas med forskning, biomassa och alternativ.
If it were only a question of the exchange rate, then prices should also go down with exchange rate variables.
Om det bara var en fråga om växelkurs, skulle även priserna ned då växelkursen sjönk.
. - Mr President, I really would like to reassure you that oil prices will go down.
Jag vill lugna er med att oljepriserna kommer att ned.
to go down (też: to give away, to lose, to lose out)
to go down (też: to go over)
to go down
to go down (też: to come over)
to go down
to go down

2. Gastronomia

to go down
volume_up
gå ned {czas.}
Demand will go down, therefore, and in its place research, biomass and alternatives.
Efterfrågan kommer därför att ned, och ersättas med forskning, biomassa och alternativ.
If it were only a question of the exchange rate, then prices should also go down with exchange rate variables.
Om det bara var en fråga om växelkurs, skulle även priserna ned då växelkursen sjönk.
. - Mr President, I really would like to reassure you that oil prices will go down.
Jag vill lugna er med att oljepriserna kommer att ned.

3. Żegluga: "boats"

to go down
volume_up
sjunka {czas.} (båtar)
No doubt, also as a result of competition, prices will go down.
Utan tvivel kommer priserna att sjunka även på grund av konkurrens.
Jag vill sjunka, så här.
What will our farmers do when they see their prices go down in euros, even if the basic prices in dollars remain stable?
Vad skall våra jordbrukare göra när de ser sina priser i euro sjunka, trots att grundpriserna i dollar förblir stabila?

4. IT

to go down

Przykłady użycia - "to go down" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIf we go down that road, there will of course never be any end to such problems.
Om vi börjar med det, får man naturligtvis aldrig ett slut på den sortens problem.
EnglishThe Copenhagen Summit will go down in history as a summit of total incoherence.
Toppmötet i Köpenhamn kommer i gå till historien som ett inkonsekvensens toppmöte.
EnglishIf you go down that path, we will be in agreement, and Europe is the solution.
Om ni slår in på den vägen kommer vi att stå bakom er och Europa är lösningen.
EnglishObviously, this is a tough message and will not go down well with the voters.
Naturligtvis är detta är ett tufft budskap som inte kommer att gå hem hos väljarna.
EnglishBut that is not the path we want Europe to go down in the future, and nor should it.
Men det är inte den vägen som vi vill och skall gå i den europeiska framtiden.
EnglishThere must be wider consultation before we go further down this unknown route.
Det krävs bredare konsultationer innan vi kan fortsätta på denna okända väg.
EnglishIf we were to go down that road, there would be no more investment in this sector.
Om vi fortsätter längs den vägen blir det inga fler investeringar i den här sektorn.
EnglishThis is a moment that will go down in the history of the European institutions.
Detta är en stund som kommer att gå till historien för EU-institutionerna.
EnglishWe need to employ a flexible system, and the subsidies we pay will go up and down.
Vi behöver ett flexibelt system så att bidragen vi betalar kommer att gå upp och ner.
English(FR) The Copenhagen Summit will go down in history as a summit of total incoherence.
Toppmötet i Köpenhamn kommer i gå till historien som ett inkonsekvensens toppmöte.
EnglishThis could be extremely significant in showing the path we are to go down.
Detta skulle ha en väldigt stor betydelse för att visa vilken väg vi skall gå.
EnglishIf we can reduce demand, then the supply of services will also go down.
Kan vi dra ned på efterfrågan så kommer också tillgången på tjänster att minska.
EnglishIt is also very much about economics, but as I have said, we cannot go down that road.
Det handlar i allra högsta grad också om ekonomi. Denna väg kan vi som sagt inte gå.
EnglishIs this really the road an innovative and competitive Europe should go down?
Är detta verkligen den väg som ett innovativt och konkurrenskraftigt EU bör slå in på?
EnglishThe general trend in all the Member States is for this to go down instead of up.
Den generella tendensen i alla medlemsländer är att dessa går ner i stället för att gå upp.
EnglishWe must not go down the road of making excessive demands of each other.
Man får inte välja den väg där bägge parter ställer för höga krav på varandra.
EnglishI say that if we go down this road only, then we are not seeing the full picture.
Jag hävdar att vi inte ser hela bilden om vi enbart väljer den vägen.
EnglishThis is because it covets power and ignores partnership and we cannot go down this road.
Man åstundar makten och glömmer partnerskapet. Åt det hållet kan vi inte gå.
EnglishWe have to go down this road in the future, to avoid arriving where we have arrived today.
Vi måste välja denna väg framöver om vi ska undvika att hamna där vi hamnat i dag.
EnglishThe adage applies that the lower you go down the ladder, the more complex the system is.
Man kan säga att ju längre ner på stegen man hamnar, desto mer komplext är systemet.