"fraught" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"fraught" po szwedzku

EN fraught
volume_up
{przymiotnik}

1. ogólne

fraught (też: tense, uptight, strained)
volume_up
spänd {przym.}
The situation in the clinics is extremely fraught.
Situationen på sjukhusen är oerhört spänd.
I hope that it can establish a common position for the European Union in the present very fraught situation.
Jag hoppas att man lyckas uppnå en gemensam ståndpunkt i den spända situation som råder.
This has, as I said, been a difficult report; it has been fraught and often very tense in committee and, more specifically, at the committee votes.
Atmosfären har varit laddad och ofta mycket spänd i utskottet och alldeles särskilt vid utskottets omröstningar.
fraught (też: anxious, distressed, fearful, grieved)
volume_up
ängslig {przym.}
fraught (też: full)

2. "something unpleasant"

fraught
volume_up
åtföljd av {przym.} (någonting obehagligt)

Synonimy (angielski) dla "fraught":

fraught
English

Przykłady użycia - "fraught" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe adventure is fraught with too many threats to be undertaken light-heartedly.
Äventyret innehåller för många hot för att det skall genomföra det med lätt hjärta.
EnglishFurthermore, it is fraught with enormous complications and very, very great risks.
Dessutom är det förenat med gigantiska komplikationer och mycket, mycket stora risker.
EnglishThis is an area that has been fraught with danger for the Member States.
Detta är ett område som har varit fylld med faror för medlemsstaterna.
EnglishWill it be a long step fraught with obstacles, perhaps even artificial ones?
Kommer det att bli ett långt steg med fullt av hinder, kanske till och med konstgjorda hinder?
EnglishFor example, the process of joining Schengen was slow and fraught with difficulties.
Processen när vi skulle bli medlemmar i Schengenområdet var t.ex. långsam och fylld med svårigheter.
EnglishAs everyone should know, our whole lives are fraught with risks and uncertainties.
Som alla vet genomsyras livet av risker och tveksamheter.
EnglishResistance in Iran is extremely difficult and fraught with the risk of death.
Motstånd i Iran är ytterst svårt och belagt med dödsrisk.
EnglishUnfortunately, its attempt at democracy has been fraught with difficulties.
Tyvärr har försöken med demokrati kantats av svårigheter.
EnglishThe whole question of the Souchet reports is fraught with difficulties about the proper legal basis.
Hela frågan om betänkandet av Souchet är full med problem rörande den rättsliga grunden.
EnglishThis subject is fraught with difficulties for all concerned. NATO and the European Union are both affected.
Ett ämne som är svårt för alla inblandade och som påverkar både Nato och EU.
EnglishThe subject under debate today is fraught with emotion and history.
Det vi skall tala om i dag är präglat av känslor och historia.
EnglishI hope that it can establish a common position for the European Union in the present very fraught situation.
Jag hoppas att man lyckas uppnå en gemensam ståndpunkt i den spända situation som råder.
EnglishLegal regulations must be accompanied by effective implementation, which can be fraught with difficulty.
Rättsakter måste åtföljas av effektiv tillämpning, vilket kan vara förknippat med svårigheter.
EnglishHowever, merely operating the transport sector is fraught with danger.
Kommunikationerna och transporterna är emellertid, herr talman, av många skäl förknippade med betydande risker.
EnglishAt present, both the issue of energy transit and market accessibility are fraught with contradictions.
För närvarande är både frågan om energitransitering och tillgång till marknaderna fulla av motsägelser.
EnglishIt is an enormously important subject, fraught with problems.
Det är ett enormt viktigt ämne, som är problemfyllt.
English. - Mr President, the judicial system of Nigeria is fraught with inadequacies, neglect and corruption.
författare - (EN) Herr talman! Rättsväsendet i Nigeria präglas av stora brister, försummelse och korruption.
EnglishI must tell you that the road to Bali and the road after Bali will be complicated and fraught with difficulty.
Jag vill påpeka att vägen till och vägen efter Bali kommer att vara komplicerad och kantad av svårigheter.
EnglishAlthough Airbus has achieved enormous worldwide success, the current upheavals appear to be fraught with danger.
Även om Airbus haft en enorm framgång i världen förefaller mig de pågående omvälvningarna fyllda av fara.
EnglishThe process of submitting applications this year under Objective 3 of the ESF has been fraught with dreadful problems.
Processen med att ansöka under Europeiska strukturfondernas mål 3 i år har inneburit hemska problem.