"to fester" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"to fester" po szwedzku

SV

"fest" po angielsku

volume_up
fest {r.wsp.}

EN to fester
volume_up
[festered|festered] {czasownik}

to fester (też: to discharge, to run)

Przykłady użycia - "to fester" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishBut the situation at Sangatte cannot be allowed to fester.
Men situationen i Sangatte kan inte tillåtas att fortsätta att orsaka irritation.
EnglishThis dispute must not be allowed to fester and we will continue to strive urgently to resolve it.
Denna tvist får inte lov att bli ännu mer inflammerad och vi kommer att fortsätta att sträva intensivt efter att lösa det.
EnglishDoes the presidency agree that Kashmir is a good example of a conflict allowed to fester for too long?
Håller ordförandeskapet med om att Kashmir är ett bra exempel på en konflikt som tillåtits att ligga och gro för länge?
EnglishThe so-called cartoon crisis has highlighted the dangers of leaving prejudice, misinformation and misunderstanding to fester.
Den så kallade karikatyrkrisen har understrukit farorna med att låta fördomar, felaktig information och missförstånd ligga och gro.
EnglishThere are tragedies, however, which persist while nobody talks about them, which get worse and fester although they do not make the headlines.
Men det finns tragedier som består även när ingen längre talar om dem, när de förvärras och envist dröjer sig kvar även om nyhetsprogrammen inte längre tar upp dem.
EnglishWhat makes the situation particularly intractable is that there are issues that were never resolved at independence and which have continued to fester ever since.
Det som gör situationen så svårhanterlig är att det fortfarande finns frågor som inte löstes i samband med att landet blev självständigt och som har legat och grott sedan dess.
EnglishSo why was this matter allowed to fester since January as the security forces ignored the illegal occupation of land, the stockpiling of weapons and the abduction of women into the mosque complex?
Så varför har man låtit detta ligga och gro sedan januari, medan säkerhetsstyrkorna har ignorerat den illegala ockupationen av land, lagringen av vapen och bortförandet av kvinnor till moskén?