"fellow" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"fellow" po szwedzku

volume_up
fellow {rzecz.}
volume_up
fellow {przym.}
SV

EN fellow
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

fellow (też: gentleman, man, male)
volume_up
man {r.wsp.}
My fellow Member from Ireland just mentioned how concerned people are in this country.
Min kollega från Irland uttryckte nyss hur bekymrad man är i Irland.
My friend and fellow Commissioner, Chris Patten, can confirm this assessment of the situation as regards these questions.
Man kan alltså konstatera framsteg och sannolikt en politisk vilja att gå framåt.
Nor can we tolerate the mere fact of representing one's fellow citizens being grounds for losing one's life.
Att man förlorar sitt liv enbart på grund av att man innehar en politisk befattning kan vi inte heller tolerera.
fellow
volume_up
kille {r.wsp.} [pot.]
This fellow, Gilliam, is an alderman from D. C.
Den nya killen, Gilliam, han är en kille från D. C.
fellow (też: chap, guy, man, bloke)
volume_up
karl {r.wsp.}
I have three comments to make on the main thrust of the proposal submitted to us today by our fellow Member, Karl von Wogau.
Tre kommentarer om sakfrågan i förslaget som vi i dag har fått från vår kollega Karl von Wogau.
(FR) Mr President, I would like to remind our fellow Member on the left, Mr Murphy, that Karl Marx was in favour of free trade with India.
Jag vill påminna vår kollega från vänstern, Paul Murphy, om att Karl Marx förespråkade frihandel med Indien.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I have a few comments to make about the report by our fellow Member, Karl von Wogau.
Några kommentarer om betänkandet från vår kollega Karl von Wogau.
fellow (też: associate, chum, comrade, friend)
volume_up
kamrat {r.wsp.}
There's one fellow out there, Van Praagh is his name, James Van Praagh.
Det finns en kamrat där ute Van Praagh heter han, James Van Praagh.
This is an idea that we got from a fellow TEDster here, Dan Dennett, who talked about taking the intentional stance.
Det här är en idé som vi fått från en TED kamrat här, Dan Dennett, som talade om att välja det medvetna ställningstagandet.
fellow (też: scholarship holder)

2. Edukacja

fellow (też: research fellow)
This one, entitled 'An invitation to disaster' was written by one Arnold Beichman, described as 'a Hoover Institution research fellow'.
Denna artikel, med rubriken ”En inbjudan till katastrof”, var skriven av en Arnold Beichman, som beskrevs som ”en forskardocent vid Hooverinstitutet”.

3. Brytyjski angielski, potoczny

fellow (też: date, sweetheart)
volume_up
pojkvän {r.wsp.}

Przykłady użycia - "fellow" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishUnfortunately, my fellow Member, Mr Balfe, whom I greatly respect, is not here.
Tyvärr är min kollega, Richard Balfe, som jag har största respekt för, inte här.
EnglishMy fellow Members have talked about matters such as the reasons for immigration.
Mina kolleger i parlamentet har talat om frågor som orsakerna till invandring.
EnglishWe must adopt a responsible attitude regarding the safety of our fellow citizens.
Vi måste anta en ansvarsfull hållning när det gäller våra medborgares säkerhet.
EnglishOur fellow Member's work is important; I welcome it and congratulate her warmly.
Vår kollegas arbete är viktigt. Jag välkomnar det och gratulerar henne varmt.
EnglishMy fellow Members Mr Nassauer and Mr Swoboda have already raised this question.
Mina kolleger Hartmut Nassauer och Hannes Swoboda har redan tagit upp denna fråga.
EnglishMadam President, I should like to respond to what my fellow Member has just said.
Fru talman! Jag skulle vilja besvara någorlunda det som min kollega just har sagt.
EnglishFor these reasons, I would urge my fellow Members to vote in favour of the report.
Av dessa skäl skulle jag vilja uppmana mina kolleger att rösta för betänkandet.
EnglishThese people died trying to help their fellow humans in a neighbouring country.
Dessa människor dog när de försökte hjälpa sina medmänniskor i ett grannland.
EnglishI therefore hope for strong support from my fellow Members in tomorrow's vote.
Jag hoppas därför på ett starkt stöd från mina kolleger i morgondagens omröstning.
EnglishWe are independent to deliver price stability to 330 million fellow citizens.
Det är endast vi som ska garantera prisstabilitet för 330 miljoner EU-medborgare.
EnglishI would therefore like to call on my fellow Members to support Amendment 168.
Jag vill därför uppmana mina parlamentskolleger att stödja ändringsförslag 168.
EnglishFellow MEPs, I would like to call on you to back Jules Maaten' s excellent report.
Kolleger, jag vill uppmana er att stödja det utmärkta betänkandet av Jules Maaten.
EnglishIt was quite straightforward for our fellow citizens while the Berlin Wall was there.
Den var mycket påtaglig för vissa av våra medborgare när Berlinmuren fanns kvar.
EnglishOur fellow citizens now expect us to support them by matching our words with actions.
Medborgarna förväntar sig nu att vi stöder dem och låter ord följas av handling.
EnglishHis colleague and fellow opposition politician Mahamat Saleh remains missing.
Hans kollega Mahamat Saleh, som också är oppositionspolitiker, saknas fortfarande.
EnglishI am very glad that a number of my fellow Members have emphasised this here.
Jag är mycket glad över att flera av mina ledamotskolleger har betonat det här.
EnglishAgain, I wish to thank my fellow Member, Mr Tannock, for a very constructive report.
Återigen vill jag tacka kollegan Charles Tannock för ett mycket bra betänkande.
EnglishSuspicion of our fellow men has dominated relations between the countries of Europe.
Misstänksamhet mot medmänniskorna har präglat relationerna mellan Europas länder.
EnglishOur fellow citizens want more security, but also respect for public freedoms.
Medborgarna vill ha en ökad trygghet, men också respekt för allmänna friheter.
EnglishI would like to thank my fellow Members for voting in favour of this report.
Jag vill tacka kollegerna i parlamentet för att de röstat för detta betänkande.