"exile" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"exile" po szwedzku

volume_up
exile {rzecz.}

EN exile
volume_up
{rzeczownik}

exile
volume_up
exil {r.wsp.}
We call on the Presidency not just to denounce his exile as unacceptable.
Vi uppmanar ordförandeskapet att inte bara förklara hans exil oacceptabel.
They have been forced off their islands to live in exile in other places.
De har tvingats bort från sina öar för att leva i exil på andra platser.
They have their reasons...... but usually a program chooses exile when it faces deletion.
De har sina skäl, men oftast väljer ett program exil när radering hotar.
exile
Around this time, twenty five years ago, I visited you at a flat in Paris, where you were in exile.
I dagarna är det 25 år sedan jag besökte dig i en lägenhet i Paris, där du befann dig i landsflykt.
They went into exile for all of us, suffered for all of us, thus to be borne in remembrance for all of us over the years and the decades.
De gick i landsflykt för allas vår skull, led för oss alla, och vi ska alla bära dem med oss i minnet under åren och årtiondena.
For some, this becomes a reality but, for others, the period in exile proves to be so long that returning home is unrealistic.
För vissa blir drömmen verklighet, men för andra blir tiden i landsflykt så lång att det inte är realistiskt att återvända.
exile (też: deportation, relegation)
The army left them there with nothing but the clothes on their backs, making no provision of any kind for their three days of enforced exile.
Armén lämnade dem där utan någonting förutom de kläder som de bar, och utan att lämna kvar någon som helst proviant för den tredagars förvisning de blivit tvingade till.
exile
The President of the Senate, Mr Zaldívar, was exiled for many years precisely because he did not support the coup d'état by General Pinochet.
Zaldívar, senatens talman, var landsförvisad i många år just därför att han var emot general Pinochets statskupp.
exile
exile

Synonimy (angielski) dla "exile":

exile

Przykłady użycia - "exile" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishTibetan exile groups have reported that at least 800 people died during the protests.
Tibetanska exilgrupper har rapporterat att minst 800 personer dog under protesterna.
EnglishThe century that has now begun will unfortunately become known as the century of exile.
Århundradet som nyss inleddes kommer tyvärr att vara flyktingarnas århundrade.
English(FI) Mr President, China has increased its pressure on the Tibetan Government in exile.
(FI) Herr talman! Kina har ökat trycket på den tibetanska exilregeringen.
EnglishAs you all know, that return from exile, the second temple, reshaped Judaism.
Som ni alla vet, formade återkomsten från fångenskapen den gången, det andra templet, om judendomen.
EnglishThe Western Sahara in Exile movement has courageously brought this situation to the world's attention.
Rörelsen för Västsahara har modigt väckt världens uppmärksamhet för denna situation.
EnglishWe either live inside Africa today, or in quite recent exile.
Antingen bor vi i Afrika idag eller har vi lämnat det helt nyligen.
EnglishBan on the elections for the Tibetan government in exile in Nepal
Förbud mot valen till den tibetanska exilregeringen i Nepal
EnglishMr President, the country I come from has a great deal of rich experience when it comes to governments in exile.
Herr talman! Landet jag kommer från har mycket stor erfarenhet när det handlar om exilregeringar.
EnglishOpposition politicians are sent into internal exile within the country, and there are many reports of police brutality.
Oppositionella förvisas internt i landet, och det finns flera uppgifter om polisbrutalitet.
EnglishOne cannot shake off the impression that certain people in the health lobby would prefer to exile smokers altogether.
Man kan inte undgå intrycket av att olika hälsoprofeter helst av allt skulle vilja bannlysa rökarna.
EnglishThe funeral of the President of Poland was held yesterday, and the funeral of the President of Poland in exile was held today.
I går begravdes Polens president, i dag Polens exilpresident.
EnglishThis is an institution which operates under the auspices of the Tibetan government- in-exile and is intended to help in this dialogue.
Det är en institution som verkar under beskydd av den tibetanska exilregeringen i syfte att bidra till dialogen.
EnglishThe next item is the debate on six motions for resolution on the ban on the elections for the Tibetan government in exile in Nepal.
Nästa punkt är debatten om sex resolutionsförslag om förbudet mot valen till den tibetanska exilregeringen i Nepal.
EnglishThe tens of thousands who have been sent into exile must at last be allowed back into their homeland without needing to fear for their lives.
Jag förväntar mig nu att det tibetanska flyktingcentrumet och Dalai Lamas kontor i Katmandu öppnas på nytt.
EnglishI am a staunch believer in freedom and democracy and have therefore been encouraging the Tibetans in exile to follow the democratic process.
Jag har en stark tro på frihet och demokrati och har därför uppmuntrat exiltibetanerna att följa den demokratiska processen.
EnglishOver 10 000 Tibetans in Nepal were not permitted to vote for a prime minister and members for the parliament of the government in exile.
Mer än 10 000 tibetaner i Nepal har inte fått tillåtelse att rösta på premiärminister och parlamentsledamöter för exilregeringen.
EnglishThe leader of the Iranian opposition in exile, Mrs Rajavi, has said that what has happened in Iran is the beginning of the end of the regime.
Ledaren för den iranska exiloppositionen, Maryam Rajavi, har sagt att det som har hänt i Iran är början på slutet för regimen.
EnglishWe, as radicals and liberals, have brought to this Parliament members of the Chechen Government in exile, who came to announce that they had chosen non-violence.
Som radikaler och liberaler har vi tagit med oss medlemmar av den tjetjenska exilregeringen till parlamentet.
EnglishThese projects will focus on human rights, democratisation, civil society and independent educational institutions such as the European Humanities University-in-exile.
Det första hölls i Vilnius i mars, det andra i Kiev i juli och det sista hölls i förra veckan i Bryssel.
EnglishHis spiritual role will remain in place, but his political duties will now be transferred to the Prime Minister of Tibet's government in exile.
Hans andliga roll förblir densamma, men hans politiska plikter kommer att överföras till premiärministern i Tibets exilregering.