EN executes
volume_up
{czasownik}

executes
I believe it is the only country in the world which executes pregnant women.
Jag tror att det är det enda landet i världen som avrättar gravida kvinnor.
Belarus is the only country in Europe that executes its prisoners.
Vitryssland är det enda land i Europa som avrättar sina fångar.
China executes more people every year than all the other countries in the world put together.
Kina avrättar årligen fler människor än övriga länder i världen sammantagna.

Przykłady użycia - "executes" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishInsert a text field that automatically executes an assigned macro following a double-click.
Infogar ett textfält som automatiskt utför ett tilldelat makro när du dubbelklickar.
EnglishThis command executes the link the mouse pointer is pointing to.
Med det här kommandot aktiveras den länk som muspekaren står vid.
EnglishAs the Council executes about 95 % of the budget it is necessary that more action should be taken.
Eftersom rådet verkställer ungefär 95 procent av budgeten är det nödvändigt att man vidtar fler åtgärder.
EnglishIt is the Lord who executes judgement, Nefretiri.
Endast Herren har makt att döma, Nefretiri.
EnglishIf Data Devspaces is used in its full capacity the database operation will be terminated and Adabas executes an emergency shutdown.
Om alla Data Devspaces är fyllda till 100 %, avbryts driften av databasen och en " Emergency Shutdown " (nödstopp) inträffar.
EnglishIt insultingly and with no trace of seriousness goes as far as maintaining that the citizens allegedly decide and the ΝΑΤΟ army executes.
På ett kränkande sätt och utan ett spår av allvar påstås det i betänkandet att det är invånarna som bestämmer och Nato-armén som verkställer deras beslut.