"empiricism" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"empiricism" po szwedzku

SV

"empiricism" po angielsku

EN

empiricism {rzeczownik}

volume_up
1. Filozofia
empiricism
empiricism (też: empirics)
Men empiri kan inte besvara mina frågor.
Empiricism is wiser than wishful thinking.
Empiri är klokare än önsketänkande.
We think that indeed there may be a burden but more empiricism and more reflection may have helped.
Vi anser att det verkligen kan vara en belastning, men mer empiri och eftertanke hade kunnat underlätta saken.
SV

empiricism {rodzaj wspólny (utrum)}

volume_up
1. Filozofia
empiricism (też: empiri)

Synonimy (angielski) dla "empiricism":

empiricism

Przykłady użycia - "empiricism" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishPublic finance is driven by empiricism, and not by dogmatism.
Offentliga finanser drivs av empirisk kunskap, inte av dogmatiska regler.
EnglishSo, contrary to popular belief, there is not a conflict of interest between empiricism and values.
I motsats till den allmänna uppfattningen finns det ingen konflikt mellan empirism och etik.
EnglishIt is a mark of his realism, his wisdom, and also what I would call a healthy empiricism, and these are all qualities that, in general, are rarely evident in this House.
Här kan man finna det som utmärker honom: realism, klokhet och vad jag skulle kalla en sund empirism, alla egenskaper som allmänt sett är ovanliga i den här församlingen.