"dose" - szwedzkie tłumaczenie


Czy chodziło Ci o dos
EN

"dose" po szwedzku

volume_up
dose {rzecz.}

EN dose
volume_up
{rzeczownik}

1. slang

2. inne

dose (też: draft, draught, dosage)
volume_up
dos {r.wsp.}
Again, not an insane dose, not an illegal dose, but very much at the high end of normal.
Återigen, inte en galen dos, inte en olaglig dos, men en dos ligger i den övre änden av vad räknas som normalt.
In contrast, a dose of genuine deregulation would bring wondrous results.
Däremot skulle en dos äkta avreglering åstadkomma fantastiska resultat.
Such a dose leads to feelings of euphoria followed by extreme fatigue.
En sån dos ger en euforisk känsla av välbehag följd av en oerhörd trötthet.
dose (też: batch, helping, mess, portion)
volume_up
portion {r.wsp.}
I wish the Dutch Presidency a great deal of strength, wisdom and a dose of good luck.
Jag önskar det nederländska ordförandeskapet mycket lycka till och också en stor portion tur.
It is time for action and time for a dose of realism.
Det är tid för handling och tid för en portion realism.
What I think we need is a good dose of common sense in labelling so that consumers receive the right information.
Jag anser att vi behöver en rejäl portion sunt förnuft när det gäller märkningen, så att konsumenterna får korrekt information.
The dosimeter captures free radicals generated by the ionized radiation, and through measuring the amount, an exact measurement of the dose of radiation can be obtained.
Dosimetern fångar upp fria radikaler som skapats av joniserande strålning, och genom att mäta den mängden får man också ett exakt mått på stråldosen.
dose (też: batch, kit, nest, position)
volume_up
sats {r.wsp.}

Synonimy (angielski) dla "dose":

dose
English

Przykłady użycia - "dose" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishEven the smallest dose of alcohol and narcotics given to a child is extremely harmful.
Även den minsta mängd alkohol och narkotika som ges till barn är ytterst skadlig.
EnglishA dose of ambition is now called for, and we need to make more of the successes.
Vad som krävs nu är ambitioner, och vi måste göra mer av framgångarna.
EnglishOnly latterly has the market grown and do high-dose tablets appear in the shops.
Först på senare tid har marknaden börjat växa och tabletter med hög dosering hamnar i butikerna.
EnglishWith plant protection, as with many other things in life, it is the dose that makes the poison.
Med växtskydd, som med många andra saker i livet, är det dosen som gör det giftigt.
EnglishThe introduction of one system would give the currently ambiguous system a dose of clarity.
Att införa ett enda system förtydligar den nuvarande, oklara situationen.
EnglishFinally, I would like to point out that the dose makes the poison.
Till sist skulle jag vilja påpeka att det är mängden av ett ämne som gör det skadligt.
EnglishIt is therefore a good thing that the maximum dose of cyclamate has been reduced.
Därför är det bra att maximihalten av cyklamat har sänkts.
EnglishIn fact the dose could be 12 times more dangerous for children according to the recent study.
Faktum är att dosen kan vara 12 gånger farligare för barn enligt den färska undersökningen.
English“We decided to try a small dose of acetylsalicylic acid, another world first.
– Vi beslöt då att pröva med den lilla dosen acetylsalicylsyra, också det för första gången i världen.
EnglishThe dose from technetium 99 was 0.018 mSv in 1995 and 0.042 mSv in 1996.
Dosen för teknetium 99 var 0, 018 mSv 1995 och 0, 042 mSv 1996.
EnglishThe reasons for reducing the dose still further are inconsistent.
Skälen till att sänka dosen ännu mer är fullständigt ogrundade.
EnglishA good dose of hypocrisy is needed to overlook our weakness today.
Det krävs en hel del hyckleri för att dölja vår svaghet i dag.
EnglishConfused patients tend to change the dose on their own initiative or to discontinue the medication.
Det händer att förvirrade patienter på eget initiativ ändrar dosen eller upphör med medicineringen.
EnglishIt is therefore a good thing that the maximum dose of cyclamate has been reduced.
Den ger sannerligen inga svar på den livsviktiga, eller snarare prioriteringsvärda frågan om dessa falska sockerarter.
EnglishCows have gone mad because they have been given a dose of politics.
Kon har blivit galen för att hon har ätit politik.
EnglishAs Mr Lannoye has quite rightly pointed out, a far lower maximum usable dose of that is permitted.
Cyklamat - min kollega Paul Lannoye har redan helt riktigt påpekat det - tillåts i mycket mindre mängder.
EnglishIt states that there have been no occasions on which the critical dose has been exceeded in the European Union.
Inte heller överskrids inom Europeiska unionen i något fall den kritiska dosen enligt kommittén.
EnglishThat is to say, the mixture of substances varies constantly, in terms both of precursors and the strength of the dose.
Innehållet i doserna varierar ständigt, både vad gäller prekursorerna och styrkan i doserna.
EnglishWe must also acknowledge the positive developments, though, albeit with a healthy dose of cautious optimism.
Vi måste också uppmärksamma den positiva utvecklingen, om än med ett sunt inslag av försiktig optimism.
EnglishThis is the concept that there is an acceptable dose.
Detta bygger på tanken att det finns en godtagbar mängd.