"deceptive" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"deceptive" po szwedzku

EN deceptive
volume_up
{przymiotnik}

They should not be deceptive; on the contrary, they must be tailored.
De får inte vara vilseledande utan måste tvärtom vara skräddarsydda.
These directory companies are clearly not only deceptive and misleading.
Den här typen av företagskataloger är inte bara bedrägliga och vilseledande.
The report we are debating is misleading, biased and deceptive.
Det betänkande vi diskuterar är vilseledande, partiskt och bedrägligt.
deceptive (też: delusive, duplicitous, false, fraudulent)
Even in countries with extremely high safety requirements, this safety may prove deceptive.
Också i länder med extremt höga säkerhetskrav visar sig säkerheten vara bedräglig.
I always tell my students, "If you have a deceptive cadence, be sure to raise your eyebrows.
Jag säger alltid åt mina studenter att "om du har en bedräglig kadens se då till att lyfta ögonbrynen, så kommer alla att förstå."
. - (SK) European consumers are often confronted with unfair commercial practices and deceptive and misleading advertising.
. - (SK) De europeiska konsumenterna möter ofta otillbörliga affärsmetoder och bedräglig och vilseledande reklam.
deceptive (też: delusive, illusory)

Synonimy (angielski) dla "deceptive":

deceptive

Przykłady użycia - "deceptive" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWhen talking about the suffering of millions of people, statistics are often deceptive.
När man diskuterar miljontals människors lidande förleds man ofta av statistiken.
EnglishYou chose rigour and we understand why, even though such rigour may sometimes be deceptive.
Vi förstår att ni valde återhållsamhet, även om den ibland är en illusion.
EnglishThe report we are debating is misleading, biased and deceptive.
Revolutionen måste verkligen ha gått långt när sanningen missbrukas på ett sådant sätt.
EnglishIn the world of politics, we sometimes find ourselves dealing with "deceptive packaging".
I politiken har vi ibland att göra med fuskförpackningar.
EnglishIn the world of politics, we sometimes find ourselves dealing with " deceptive packaging ".
I politiken har vi ibland att göra med fuskförpackningar.
EnglishThe BSE crisis revealed all too clearly what happens when business ethics and monitoring are deceptive.
BSE-krisen avslöjade och blottade vad som händer när företagaretiken och kontrollen brister.
EnglishI am very happy about the, albeit deceptive, proposal made with regard to the additional cent on petrol.
Jag är mycket glad över förslaget om en extra cent på bensin, även om det är en skenmanöver.
EnglishMr President, the question we are discussing today may seem dry and technical, but appearances are deceptive.
Herr ordförande! Vi måste i dag diskutera en fråga som bara till synes är tråkig och teknisk.
EnglishWe make deceptive flailing gestures all over the place all day long.
Vi gör yviga bedrägliga gester dagarna i ända.
EnglishIt would be deceptive to believe that democracy alone could guarantee respect for human rights.
Det skulle vara bedrägligt att tro att demokratin i sig skulle vara en garant för en respekt av de mänskliga rättigheterna.
EnglishWe are no longer prepared to accept lies, deceptive promises, misleading words and threats like those by Mr Ecevit.
Vi kan inte längre acceptera lögner, falska löften, lögnaktiga ord och hot som dem som Ecevit uttalade.
EnglishIn the United States, the Federal Trade Commission (FTC) handles complaints about deceptive or unfair business practices.
I USA tar FTC (Federal Trade Commission) emot klagomål om bedrägliga eller otillåtna affärsverksamheter.
EnglishIt seems as if the problems on the ground are less pronounced than they are in the air, but appearances are deceptive, in my view.
Det verkar som om problemen är mindre på marken än uppe i luften men jag tror att skenet bedrar.
EnglishBut appearances are deceptive, as your own bitter experience has shown and as you will have realised from the outset.
Skenet kan dock bedra, som er egen bittra erfarenhet har visat och som ni säkert har insett redan från början.
EnglishOf course, details are deceptive - as you, being an outstanding representative of the legal profession, will be well aware.
Det lömska ligger - och det vet ni som en utmärkt företrädare för rättsvetenskapen - naturligtvis i detaljerna.
EnglishIn the field of consumer protection, the term "deceptive packaging" is used when the content is not what it says on the label.
Inom konsumentskyddet talar man om s.k. fuskförpackningar när de inte innehåller det som står på förpackningen.
EnglishOne common scam is the creation of "shadow" domains that funnel users to a site by using deceptive redirects.
Det vanligaste bedrägeriet är att skapa skuggdomäner som leder användare till en webbplats genom att använda falska hänvisningar.
EnglishIn the field of consumer protection, the term " deceptive packaging " is used when the content is not what it says on the label.
Inom konsumentskyddet talar man om s.k. fuskförpackningar när de inte innehåller det som står på förpackningen.
EnglishResearchers have long known that the more intelligent the species, the larger the neocortex, the more likely it is to be deceptive.
Forskare har länge vetat att ju högre intelligens en ras har, ju större neocortex, ju större risk att arten är svekfull.
EnglishIn addition, various forms of ECG have been ruled to be both misleading and deceptive by courts in Barcelona, and later as fraudulent by a court in Belgium.
Har man haft att göra med det här företaget eller haft någon typ av korrespondens med det tidigare?