"deceitful" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"deceitful" po szwedzku

volume_up
deceit {rzecz.}

EN deceitful
volume_up
{przymiotnik}

1. "betraying trust, misleading"

. - (RO) Communism is a deceitful philosophy.
. - (RO) Kommunismen är en vilseledande filosofi.
Since I am opposed to gay marriage out of principle and, in particular, to this deceitful style of politics, I have voted against this paragraph and against the report.
Eftersom jag är motståndare till homosexuella äktenskap av principskäl och särskilt till denna vilseledande politik, har jag röstat mot denna punkt och detta betänkande.
deceitful (też: deceptive, delusive, duplicitous, false)
We must react strongly to this deceitful approach adopted by North Korea, which is in flagrant violation of the agreements concluded since 1994.
Vi måste reagera med kraft inför en sådan bedräglig attityd från Nordkoreas sida, som så uppenbart bryter mot de avtal som landet slutit sedan 1994.
deceitful (też: fraudulent)
volume_up
svekfull {przym.}

Przykłady użycia - "deceitful" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThat is deceitful and amounts to robbing the people's representatives of their powers.
Detta är svekfullt och leder till att de folkvalda berövas sina befogenheter.
English   The minutes of this House on Monday 3rd May 2004 exposed Mr Martin for the deceitful person that he is.
   . – Kammarens protokoll från måndagen den 3 maj 2004 visar hur oärlig Hans-Peter Martin är till sin person.
English(Applause) This is deceitful and cynical and makes it clear how seriously human rights policy is conducted!
(Applåder) Det är dubbelbottnat och cyniskt och det visar med vilket allvar människorättspolitik bedrivs här!
EnglishAs for the promise to create twenty million jobs in the years to come, this is just as deceitful as it is ridiculous.
Löftet att skapa 20 miljoner arbetstillfällen under de närmaste åren är lika lögnaktigt som löjeväckande.
EnglishIt is shameful, deceitful and cowardly.
EnglishSo just do it at last; pay no heed to those who whisper lies in your ear, and do not succumb to the deceitful intoxication of power.
Så gör det nu äntligen, lyssna inte på dem som viskar lögner i ert öra och fall inte till föga för den bedrägliga maktberusningen.
EnglishThat is deceitful.
EnglishI ask you: is it not deceitful for the Heads of Government to play the role of European democrats at home and then to support undemocratic goings-on in Dublin?
Jag ställer frågan, är det inte att tala med dubbel tunga när regeringscheferna hemma uppträder som europeiska demokrater och i Dublin finner behag i odemokratiska intriger.
EnglishWe could not have expected anything better from the Italian Government, supported by a boorishly Communist left and by a deceitful and hypocritical centre-left.
Vi skulle inte ha kunnat förvänta oss något bättre från den italienska regeringen, som stöds av en tölpaktig kommunistvänster och den svekfulla och hycklande center-vänstern.
EnglishWe have a single amendment tabled under pressure from a single operator in the rail freight transport market which is actually playing, in my view, a deceitful game.
Det finns ett enda ändringsförslag. Det har lagts fram efter påtryckningar från en enda operatör på marknaden för godstransporter på järnväg, som enligt min mening spelar ett dubbelspel.
EnglishThe regime is coming apart at the seams, and the Iranian people have courageously shown, since last June, that they do not trust and do not support this deceitful and aggressive dictatorship.
Regimen faller isär och det iranska folket har sedan juni förra året modigt visat att de vare sig litar på eller stöder denna svekfulla och aggressiva diktatur.
EnglishAnd to claim that opening rail transport to the private sector will resolve the social chaos resulting from the fact that goods are largely transported by road is deceitful, to say the least.
Att göra anspråk på att lösa det samhälleliga slöseri som det är att transportera varor i huvudsak med vägtrafik genom att öppna järnvägssektorn för privata företag, det är minst sagt ett skojeri.