EN date
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

date
This specifically includes fields of type Date, Time, Date/Time and Number/Double.
Detta gäller särskilt fält av typen datum, klockslag, datum / klockslag eller tal / dubbel.
Returns the date of the first interest date after the settlement date.
Returnerar den första kupongdagens datum efter likviddagen.
A date for a date, however, would be the right thing to do.
Men ett datum för ett datum skulle vara ett riktigt tillvägagångssätt.
date (też: point, point in time)
volume_up
tidpunkt {r.wsp.}
Until then no date for final acceptance has been set.
Hittills har ingen tidpunkt för det slutliga antagandet fastställts.
And then those fateful four words, 'at a later date '.
Och sedan dessa fyra ödesdigra ord, " vid en senare tidpunkt ".
Let us fix a date for the revision of the Financial Perspective!
Låt oss bestämma en tidpunkt för att revidera budgetramen!
date
volume_up
dejt {r.wsp.}
Of course, if it were a date, we might go to the Watergap Overlook.
Om det hade varit en dejt hade vi kanske gått till Watergap Overlook.
I mean, you go out on a date with a guy, and he picks his nose; you don't go out on another date.
Jag menar, du går på en dejt med en kille, och han petar sig i näsan; du går inte ut på en till dejt.
We've replaced your date's side with a new chair, a strong one, and the meal's on us.
Vi har gett din dejt en ny rejäl stol, och vi bjuder på maten.
date (też: hit, match, rendezvous, visit)
volume_up
träff {r.wsp.}
In summary, Romania has an historic date with the European Union on 1 January 2007.
Rumänien har sammanfattningsvis stämt en historisk träff med Europeiska unionen den 1 januari 2007.
So, we will have missed our date with history.
Då kommer vi att ha missat vår träff med historien.
Vad menas med att ”missa vår träff”?
date (też: partner)
volume_up
partner {r.wsp.}
We need a report on competition experience to date: we want to emulate the good and learn from the mistakes.
De bör vara vår naturliga partner vid planeringen och genomförandet av detta slags projekt.
Surely not what it has been doing to date, with the lack of solidarity on the part of the North for its partners in the South?
I alla fall inte det man har gjort hittills, med den brist på solidaritet som länderna i norr har visat sina partner i söder.
It is time to encourage our partners to give new impetus to the said reforms in order to ensure that they are complete by the date in question.
Det är dags att uppmana våra partner att sätta fart på detta reformarbete för att se till att reformerna är genomförda vid tidpunkten i fråga.
date (też: sweetheart, girlfriend)
volume_up
flickvän {r.wsp.}
date (też: sweetheart, fellow)
volume_up
pojkvän {r.wsp.}
That's some first date, killin ' her boyfriend.
Hon dödade sin pojkvän, er första kväll tillsammans.
This woman posed as a patient...... to obtain personal information on her boyfriend, whom you once dated.
Den här kvinnan utgav sig för och vara patient...... för att få information om hennes pojkvän, som du hade ihop det med.
In Spain, on 20 February, we have a date with a referendum, with two good friends: a Constitution and Europe.
I Spanien har vi ett avtalat möte med en folkomröstning, med två goda vänner: en konstitution och Europa.

2. Botanika

date
volume_up
dadelpalm {r.wsp.}
Cornfields are being burned in a country which invented agriculture; date palms are being burned daily.
Man bränner vetefälten i ett land som har uppfunnit jordbruket, man bränner ner dadelpalmerna dagligen.

3. Gastronomia: "fruit of a palm"

date
volume_up
dadel {r.wsp.} (frukt från dadelpalmen)

Synonimy (angielski) dla "date":

date
to date
English

Przykłady użycia - "date" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishTo date over two thirds of programme funds have been allocated to this priority.
Hittills har två tredjedelar av programmets medel avsatts för denna prioritering.
EnglishIs there a timetable, is there a target date for getting this directive agreed?
Finns det en tidtabell, finns det måldatum för att få igenom det här direktivet?
EnglishShops can continue to sell food past its sell-by date if irradiation is allowed.
Otjänliga livsmedel kan fortsätta säljas i affärerna om man tillåter strålning.
EnglishLeave this to the larger states, which have not been able to resolve it to date.
Lämna detta till de större staterna, som inte har kunnat lösa frågan hittills.
EnglishThe EU should play a much greater role in this issue than it has done to date.
EU borde spela en mycket viktigare roll i denna fråga än vad den hittills gjort.
EnglishThis has already happened several times to date and solutions were always found.
Detta har redan inträffat flera gånger tidigare, och lösningar har alltid hittats.
EnglishThe target date for harmonization is long past, yet the barriers still remain.
Harmoniseringsmålet har med tiden förlorats ur sikte och barriärerna finns kvar.
EnglishSo what this figure shows is that spiders date back to almost 380 million years.
Vad den här bilden visar är att spindlar har funnits i nästan 380 miljoner år.
EnglishThat really would run counter to everything we have agreed in Parliament to date.
Det skulle verkligen gå emot allt vi hittills har kommit överens om i parlamentet.
EnglishI welcome the fact that 13 Member States to date have ratified the Lisbon Treaty.
Jag välkomnar att 13 medlemsstater hittills har ratificerat Lissabonfördraget.
EnglishHowever, to date we have not seen any concrete evidence to substantiate this claim.
Vi har dock hittills inte sett några konkreta bevis som styrker detta påstående.
EnglishThe risk was that the original enlargement date might be put off until 2009.
Risken var att det ursprungliga utvidgningsdatumet skulle skjutas upp till 2009.
EnglishFor us it was not just the date of liberation, but also the start of occupation.
För oss var det inte bara datumet för befrielsen, utan också början på ockupationen.
EnglishTo date the only effective method of killing the mosquito is by the use of DDT.
Hittills är användning av DDT den enda effektiva metoden för att döda myggan.
EnglishI therefore feel that the initiatives implemented to date are not sufficient.
De initiativ som hittills tagits verkar med andra ord inte ha varit tillräckliga.
EnglishValues and dates: a series of payments and the series of associated date values.
Värden och tidpunkter: en serie betalningar och de tillhörande datumvärdena.
EnglishLet me pick up what you said about a blind date, which was a fine phrase to choose.
Låt mig följa upp det ni sade om en blindträff, vilket var en bra formulering.
EnglishTo date we have received no information concerning the circumstances of that tragedy.
Hittills har vi inte fått någon information om förhållandena runt denna tragedi.
EnglishTo date, however, Mr Kouchner only has about 2 000 police troops at his disposal.
Ännu så länge har dock Kouchner bara ungefär 2 000 poliser att förfoga över.
EnglishTo date, the Commission has not submitted any official proposal for an Act.
Hittills har kommissionen inte lagt fram något officiellt förslag till rättsakt.