"curriculum vitae" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"curriculum vitae" po szwedzku

EN curriculum vitae
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

curriculum vitae
He submitted his curriculum vitae, completed a written questionnaire and was interviewed by the Committee on Budgetary Control.
Han lämnade in sin meritförteckning, besvarade de skriftliga frågorna och intervjuades av budgetkontrollutskottet.
The universally known facts cast a dark shadow over his curriculum vitae and should have been taken into account at an earlier stage.
Dessa allmänt kända fakta kastar en mörk skugga över hans meritförteckning och borde ha beaktats på ett tidigare stadium.
I am in favour of this appointment because all the legal procedures have been carried out, including a rigorous Curriculum Vitae assessment.
Jag stöder utnämningen eftersom alla rättsliga förfaranden har genomförts, däribland en mycket noggrann utvärdering av kandidatens meritförteckning.

2. Biznes, Brytyjski angielski

curriculum vitae (też: résumé)
He submitted his curriculum vitae, completed a written questionnaire and was interviewed by the Committee on Budgetary Control.
Han lämnade in sin meritförteckning, besvarade de skriftliga frågorna och intervjuades av budgetkontrollutskottet.
The universally known facts cast a dark shadow over his curriculum vitae and should have been taken into account at an earlier stage.
Dessa allmänt kända fakta kastar en mörk skugga över hans meritförteckning och borde ha beaktats på ett tidigare stadium.
I am in favour of this appointment because all the legal procedures have been carried out, including a rigorous Curriculum Vitae assessment.
Jag stöder utnämningen eftersom alla rättsliga förfaranden har genomförts, däribland en mycket noggrann utvärdering av kandidatens meritförteckning.

Synonimy (angielski) dla "curriculum vitae":

curriculum vitae
English

Podobne szwedzkie tłumaczenia dla słowa "curriculum vitae"

curriculum rzeczownik

Przykłady użycia - "curriculum vitae" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishFrom my German colleagues I understand this refers to curriculum vitae.
Jag har förstått av mina tyska kollegor att detta avser ett curriculum vitae.
EnglishHowever, for me, that is a very long time ago - if you read my curriculum vitae - to make me choose such an expression.
Men för mig är det mycket länge sedan - om ni läser mitt cv - och ändå väljer jag ett sådant uttryck.
EnglishTen Members completed a written questionnaire, we received the answers and the respective curriculum vitae were passed on.
Tio ledamöter fyllde i ett skrivet frågeformulär, vi fick deras svar och respektive levnadsbeskrivningar.
EnglishThis is why the Commission has proposed the European curriculum vitae, to be replaced in due course by the portfolio system.
För det ändamålet föreslår kommissionen den europeiska meritförteckningen och senare ?portföljsystemet?.
EnglishThis is why the Commission has proposed the European curriculum vitae, to be replaced in due course by the portfolio system.
För det ändamålet föreslår kommissionen den europeiska meritförteckningen och senare? portföljsystemet?.
EnglishHe submitted his curriculum vitae, completed a written questionnaire and was interviewed by the Committee on Budgetary Control.
Han lämnade in sin meritförteckning, besvarade de skriftliga frågorna och intervjuades av budgetkontrollutskottet.
EnglishThe universally known facts cast a dark shadow over his curriculum vitae and should have been taken into account at an earlier stage.
Dessa allmänt kända fakta kastar en mörk skugga över hans meritförteckning och borde ha beaktats på ett tidigare stadium.
EnglishThey all submitted their curriculum vitae, responded to a written questionnaire and had hearings before the Committee on Budgetary Control.
De har alla ingett sina cv, besvarat ett frågeformulär och blivit föremål för utfrågningar i budgetkontrollutskottet.
EnglishTen Members completed a written questionnaire, we received the answers and the respective curriculum vitae were passed on.
Resultatet av omröstningen, i form av nio betänkanden, och jag vill klargöra detta nu och sedan förklara det om en stund, har lagts fram för kammaren.
EnglishI am in favour of this appointment because all the legal procedures have been carried out, including a rigorous Curriculum Vitae assessment.
Jag stöder utnämningen eftersom alla rättsliga förfaranden har genomförts, däribland en mycket noggrann utvärdering av kandidatens meritförteckning.
EnglishMr Wessberg, from Sweden, has submitted his curriculum vitae, completed a written questionnaire and has been interviewed by the Committee on Budgetary Control.
H. G. Wessberg från Sverige har lämnat in sin meritförteckning, svarat på skriftliga frågor och frågats ut av budgetkontrollutskottet.
EnglishI am in favour of this appointment because all the legal procedures have been carried out, including a rigorous Curriculum Vitae assessment.
Jag stöder den här utnämningen eftersom alla rättsliga förfaranden har genomförts, däribland en mycket noggrann utvärdering av kandidatens meritförteckning.
EnglishThe extended collection of documents, which, as you know, comprises a curriculum vitae, a mobility pass and other papers, is a standardised supplementary instrument.
Hela dokumentportföljen, vilken som bekant omfattar CV, rörlighetspass och andra dokument, är ett standardiserat kompletterande instrument.
EnglishLastly, I applaud the fact that a woman has been appointed to one of the highest-profile roles, not only for gender reasons but because of her excellent curriculum vitae.
Jag välkomnar slutligen att en kvinna har utnämnts till en av de mest framträdande posterna, inte bara för att hon är kvinna utan på grund av hennes utmärkta meritförteckning.
EnglishI have strong reservations in relation to up to five of the Commissioners, but based on his curriculum vitae and experience, Mr Buttiglione has the ability and aptitude for the job of Commissioner.
Jag har starka invändningar mot så många som fem av kommissionärerna, men av Rocco Buttigliones meriter och erfarenhet att döma är han kvalificerad och duglig för arbetet som kommissionär.