EN curing
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

curing (też: temper)
volume_up
härdning {r.wsp.}
curing (też: weaning)

2. budownictwo

Synonimy (angielski) dla "curing":

curing
cure

Przykłady użycia - "curing" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe're still not curing enough patients -- it's the most disfiguring cancer.
Vi botar fortfarande inte tillräckligt många -- det är den mest vanställande cancern.
EnglishMore attention starts to be paid to preventing, rather than merely curing, illness.
Man börjar mera fästa uppmärksamhet på förebyggande hälsovård i stället för att bara vårda dem som är sjuka.
EnglishIn the midst of the crisis the pig industry was robbed in one night of 40 % of its slaughter capacity and curing capacity.
Mitt i denna kris så berövades grisproduktionen under en natt på 40 procent av sin slaktnings - och konserveringskapacitet.
EnglishI therefore saw Mrs Trakatellis' important report as the sole means of curing the diseases of all the citizens of Europe.
Jag såg alltså Trakatellis som det enda sättet att få alla Europas medborgare att tillfriskna från sjukdom, tack vare hans viktiga betänkande.
EnglishI therefore saw Mrs Trakatellis ' important report as the sole means of curing the diseases of all the citizens of Europe.
Jag såg alltså Trakatellis som det enda sättet att få alla Europas medborgare att tillfriskna från sjukdom, tack vare hans viktiga betänkande.
EnglishAlthough it may well require an agency responsible for exploring the continent of the mind, the solution probably consists mainly in curing our leaders.
Det sades om Don Quijote från la Mancha att han hade läst så många böcker om riddare att hans hjärna torkade in.
EnglishAs a result of our reforms in Europe we are curing ourselves of the trade-distorting impact of our agricultural support mechanisms.
Reformerna har fått till följd att vi är på väg att återhämta oss från den snedvridning av handeln som stödmekanismerna för jordbruket har lett till.