EN coat
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

coat (też: rind, shell, paring)
coat (też: jacket, blazer, spencer)
volume_up
jacka {r.wsp.}
You notice that the coat she's carrying is too small for the child who is with her, and therefore, she started out the journey with two children, but dropped one off along the way.
Ni ser att jackan hon bär på är för liten för barnet som är med henne och således påbörjade hon resan med två barn men släppte av en på vägen.
coat (też: coating, cuticle, film, lamina)
volume_up
hinna {r.wsp.}
We coat the inside with these bladder lining cells.
Vi täcker insidan med dessa urinblåseceller.
We coat the outside with these muscle cells.
Utsidan täcker vi med muskelceller.
We take muscle cells, we paste, or coat the outside with these muscle cells, very much like baking a layer cake, if you will.
Vi tar muskelceller, sätter fast dem, eller täcker utsidan med dessa muskelceller, som att baka en gräddtårta, ungefär.
coat (też: blanket, capsule, case, casing)
It's going to go inside something that we use in CAT scans and MRIs of whatever is their good arm, to make silicon rubber, then coat it, and paint it in 3D -- exact mirror image of their other limb.
Den kommer att täckas av vad vi använder CAT-scanners och MRI-bilder av deras andra arm för att göra ett hölje av silikongummi som vi målar i 3D -- en exakt spegelbild av deras andra arm.
coat (też: bloom, occupancy, plaque)
coat (też: gown, jacket, valance, surcoat)
volume_up
kappa {r.wsp.}
This means that I am trying to find a coat to match the button.
Detta innebär att man försöker finna en kappa som matchar knappen.
She comes to the interview with assertive steps, dressed in a colourful coat that matches her personality.
Hon kommer till intervjun med bestämda steg, klädd i en färgstark kappa som matchar hennes personlighet.
Säg åt henne att ta med sig en kappa.
coat (też: course, layer, seam, stratum)
The pipes still do not have a second protective coating as European standards require.
Ledningarna saknar fortfarande ett andra skyddande skikt, vilket är europeisk standard.
coat
volume_up
bark {r.wsp.}
coat (też: jacket)
volume_up
kavaj {r.wsp.}
coat
volume_up
täcke {n.} (av exempelvis snö)
We coat the inside with these bladder lining cells.
Vi täcker insidan med dessa urinblåseceller.
We coat the outside with these muscle cells.
Utsidan täcker vi med muskelceller.
We take muscle cells, we paste, or coat the outside with these muscle cells, very much like baking a layer cake, if you will.
Vi tar muskelceller, sätter fast dem, eller täcker utsidan med dessa muskelceller, som att baka en gräddtårta, ungefär.
coat

2. Zoologia

coat (też: pelt)
volume_up
päls {r.wsp.}
A polar bear, to evolve a coat, will take thousands of generations, maybe 100,000 years.
Om en isbjörn ska utveckla päls, så tar det tusentals generationer, kanske 100,000 år.
We cannot wash the coat of the bear which the WTO has become without getting the animal itself wet.
Man tvättar inte pälsen på WTO-björnen utan att blöta ner honom.
And we got so overheated in the chase that we had to take off that fur coat and throw it away.
Och vi blev så överhettade av jakten att vi behövde ta av oss pälsen och kasta den.

Synonimy (angielski) dla "coat":

coat

Przykłady użycia - "coat" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe water is subject to chemical treatment as if it were a dirty coat.
Vattnet utsätts för en kemisk behandling som om det vore en smutsig rock.
EnglishAnd we got so overheated in the chase that we had to take off that fur coat and throw it away.
Och vi blev så överhettade av jakten att vi behövde ta av oss pälsen och kasta den.
English   I would like to start with a question from twenty years ago: what was the coat of arms of COMECON?
   –Jag vill inleda med en tjugo år gammal fråga: Hur såg Comecons vapensköld ut?
English12-15 dogs need to be killed to produce one dog fur coat and 24 cats for one cat fur coat.
12-15 hundar måste dödas för att tillverka en rock av hundpäls och 24 katter för en rock av kattpäls.
EnglishI would like to start with a question from twenty years ago: what was the coat of arms of COMECON?
Svaret är: en grön äng med tio magra kor som alla mjölkar varandra.
EnglishWe cannot wash the coat of the bear which the WTO has become without getting the animal itself wet.
Man tvättar inte pälsen på WTO-björnen utan att blöta ner honom.
EnglishOur political leadership should not present Europe either as a 'coat hanger ' for its responsibilities or as a necessary evil.
I framtiden, när situationen blir svår, kommer vi troligen att hänvisa till denna metod.
EnglishWe coat the inside with these bladder lining cells.
Vi täcker insidan med dessa urinblåseceller.
EnglishEurope must cut its coat according to its cloth, confine itself to its core activities and must itself make a number of savings.
EU måste rätta munnen efter matsäcken, hålla sig till sina kärnverksamheter och själv börja spara.
EnglishWe coat the outside with these muscle cells.
EnglishAnd that's me right there in a brown coat.
EnglishWe take muscle cells, we paste, or coat the outside with these muscle cells, very much like baking a layer cake, if you will.
Vi tar muskelceller, sätter fast dem, eller täcker utsidan med dessa muskelceller, som att baka en gräddtårta, ungefär.
EnglishThat is the strength of exchange rates: they can prevent unemployment and migration by cutting their coat according to their cloth.
Det är en kraft av växelkurser varmed arbetslösheten och invandringen kan förekommas genom rätta mun efter matsäcken.
EnglishOur political leadership should not present Europe either as a 'coat hanger' for its responsibilities or as a necessary evil.
Vårt politiska ledarskap bör varken använda Europeiska unionen för att hänga av sig sitt ansvar eller se det som ett nödvändigt ont.
EnglishLet me get a coat here.
EnglishLet go of my coat, Bob.
EnglishI shall quote one in his absence on his behalf - 'Just for a handful of silver he left us, just for a ribbon to stick on his coat '.
Jag skall ge ett citat i hans frånvaro å hans vägnar- " Han lämnade oss blott för en handfull silver, blott för ett band att sätta på sin egen rock ".
EnglishI would ask you to bear in mind that the Common Foreign and Security Policy is also our coat of arms, a coat of arms which the European Union displays to the world.
Om det finns otydligheter och om det finns brist på öppenhet, då kanske vi internt i budgetkontrollutskottet ska jobba med de frågorna.
EnglishYou notice that the coat she's carrying is too small for the child who is with her, and therefore, she started out the journey with two children, but dropped one off along the way.
Ni ser att jackan hon bär på är för liten för barnet som är med henne och således påbörjade hon resan med två barn men släppte av en på vägen.
EnglishEveryone prefers to rush to coat their personal or national egoisms with a veneer of sanctity, particularly when the eyes of world public opinion are upon them.
Mycket vanligare är det att alla skyndar sig att glorifiera sin egen personliga eller nationella egoism, särskilt när den globala allmänheten har blickarna på dem.