"clear-up" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"clear-up" po szwedzku

EN clear-up
volume_up
{rzeczownik}

clear-up (też: clearance)

Przykłady użycia - "clear-up" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishMadam President, if I may I should like to clear up that last point immediately.
Fru ordförande! Tillåt mig att jag omedelbart tar itu med den sista punkten.
EnglishWe could have drawn up clear transitional arrangements for existing licences.
Vi kunde ha utarbetat tydliga övergångsbestämmelser för befintliga avtal.
EnglishThis is a clear signal that giving up on civil society is not an option.
Detta visar tydligt att det inte är ett alternativ att ge upp det civila samhället.
EnglishIn our Union there are still many deficiencies which we must clear up.
I vår union finns det fortfarande många demokratiska brister som måste stävjas.
EnglishI would first like to be very clear on the opening up of the market.
Låt mig inledningsvis vara mycket tydlig när det gäller marknadens avreglering.
EnglishWe must instead draw up a clear proposal in order to meet the next deadlines.
Vi måste i stället utarbeta ett tydligt förslag om vi ska hålla de kommande tidsfristerna.
EnglishPrevention is better than having to use military means to clear up afterwards.
Det är bättre att förebygga än att efteråt tvingas ta till militära medel för att röja upp.
EnglishIts main task is to come up with clear working action for the future.
Dess huvuduppgift är att ta fram tydliga, fungerande åtgärder för framtiden.
EnglishMadam High Representative, I really would like you to clear up any ambiguity on this subject.
Fru Ashton! Jag skulle verkligen vilja att ni reder ut oklarheterna i denna fråga.
EnglishTime must be found to draw up a clear balance sheet on the Uruguay Round.
Vi måste ta oss tid att upprätta ett tydligt bokslut över Uruguayrundan.
EnglishThus, there are some misunderstandings that I would like to try to clear up.
Det råder alltså en del missförstånd som jag skulle vilja reda upp.
EnglishIn fact, what sanctions are prompting Spain to clear up the flax fraud?
Vilka sanktioner sporrar egentligen Spanien att klara ut linbedrägeriet?
EnglishWe must also clear up the myth that this is a response to terrorism.
En annan legend som vi bör göra upp med är att detta skulle vara svaret på terrorism.
EnglishThe EU experts found Ukrainian clear-up operations well underway.
EU-experterna kunde konstatera att saneringsarbetet i Ukraina var på god väg.
EnglishYou clear up what I didn't know and when I didn't know it, I'll be fine.
Du fixar till vad jag inte vet och när jag inte vet det, blir det bra.
EnglishI would first like to be very clear on the opening up of the market.
Jag vill först och främst vara mycket tydlig när det gäller liberaliseringen av marknaden.
EnglishI know that you also enlisted the aid of the legal services to try and clear up the situation.
Jag vet att även ni har försökt förmå rättstjänsten att klara ut läget.
EnglishThe tone was clear enough to wake up the Romanian Government.
Tonen var tillräckligt tydlig för att den rumänska regeringen skulle vakna.
EnglishWithout such a shift, we will merely be leaving an unholy legacy for our descendants to clear up.
Utan en sådan omläggning kommer vi att lämna en obetald räkning till våra efterkommande.
EnglishCertainly, international talks will be required in order to clear up all the details.
Det kommer säkert att krävas internationella förhandlingar för att göra klart det ena eller det andra.