"cavalier" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"cavalier" po szwedzku

EN cavalier
volume_up
{rzeczownik}

cavalier (też: companion, knight)
volume_up
riddare {r.wsp.}
cavalier (też: equestrian, rider)
volume_up
ryttare {r.wsp.}
cavalier (też: escort, partner)
volume_up
kavaljer {r.wsp.}

Synonimy (angielski) dla "cavalier":

cavalier

Przykłady użycia - "cavalier" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt therefore cannot be treated in a cavalier way, as some Members of this House believe.
Därför kan den inte behandlas nonchalant, som vissa parlamentsledamöter anser.
EnglishThis shows an extraordinarily cavalier attitude to individual rights.
Detta visar en utomordentligt nonchalant inställning till individens rättigheter.
EnglishMr President, the Council' s reply seems to me to be somewhat cavalier.
Herr talman! Det förefaller mig vara ett lite klumpigt svar från rådet.
EnglishThat is a cavalier attitude towards long-fought and established civil liberties.
Det är en nonchalant attityd mot sedan länge tillkämpade och fastställda medborgerliga rättigheter.
EnglishThe cavalier way that privacy concerns are treated in the Council is deeply worrying.
Det överlägsna sätt som frågor om personlig integritet behandlas på i rådet är djupt oroväckande.
EnglishIt is unacceptable that Musharraf should show such a cavalier disregard for democracy.
Det är oacceptabelt att president Musharraf visar en sådan nonchalant brist på respekt för demokratin.
EnglishAnother cause for concern is the cavalier manner in which some transport operations are carried out.
En annan orsak till oro är det självsvåldiga sätt som viss transportverksamhet utförs på.
EnglishWe will pay a heavy price for the cavalier disregard of finance ministers for the rules of the Stability Pact.
Vi kommer att få betala ett högt pris för finansministrarnas arroganta ignorerande av stabilitetspaktens regler.
EnglishA lack of safeguards in cross-border criminal cases and a cavalier approach to data protection add to that unease.
En brist på garantier i gränsöverskridande brottmål och en nonchalant inställning till dataskydd ökar olustkänslan.
EnglishIt was wrong, and it is unacceptable to deal in such a cavalier fashion with the rights of workers as they are enshrined in law.
Det var fel, och det är oacceptabelt att behandla arbetstagarnas i lag intagna rättigheter på ett så översittaraktigt sätt.
EnglishIf this House had any dignity whatsoever it would protest against such cavalier treatment, but of course it is mute.
Om kammaren hade någon som helst värdighet, skulle den protestera mot denna nonchalanta behandling, men den håller sig naturligtvis tyst.
EnglishThis cavalier approach to disposal leads to environmental and health problems in these countries that can cause many fatalities in extreme cases.
Detta nonchalanta synsätt om avfallshantering skapar miljö- och hälsoproblem i dessa länder som i extrema fall kan leda till dödsfall.
EnglishHowever, the UK Government is far too cavalier in taking children into state care, so voting in favour of this recital will be a shot across their bow.
Den brittiska regeringen är emellertid alltför likgiltig för att staten ska ta hand om barn och att rösta för detta skäl kommer att bli ett varningsskott riktat mot dem.
EnglishI hope that such a working partnership will indeed manifest itself in future and that we will not again be treated in such a cavalier fashion by the Commission.
Jag hoppas att ett sådant arbetspartnerskap verkligen kommer att komma till stånd i framtiden och att vi inte behöver behandlas på ett sådant nonchalant sätt av kommissionen igen.
EnglishI am very disillusioned at the way in which the PSE Group seems to be shielding the Commission, tolerating both its cavalier attitude towards taxpayers ' money and its secretive style of operation.
Det är med stor besvikelse som jag ser att PSE-gruppen skyddar kommissionen och accepterar dess sätt att handskas med pengar och det slutna sätt som kommissionen arbetar på.