"cats" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"cats" po szwedzku

volume_up
cats {l.mn.}
SV
volume_up
cat {rzecz.}
SV

EN cats
volume_up
{liczba mnoga}

1. Zoologia

cats
volume_up
katter {l.mn.}
Are cats and dogs not worth protecting just because we do not eat them?
Är inte katter och hundar värda att skyddas bara därför att vi inte äter dem?
Furthermore, it has been communicated to mammals such as pigs and cats.
Vidare har det överförts till däggdjur, t.ex. grisar och katter.
Free movement for dogs and cats was certainly the goal of the 2003 regulation.
Fri rörlighet för hundar och katter var faktiskt målet för förordningen från 2003.

Przykłady użycia - "cats" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt's going to be pornography, "Sex and the City," or maybe watching funny videos of cats.
Det kommer att vara porr, Sex and the City, eller kanske roliga kattfilmer.
EnglishMr President, there is a saying in my country that cats in a hurry give birth blind kittens.
I mitt land, herr ordförande, säger man att "stressade kattor föder blinda ungar" .
EnglishMr President, there is a saying in my country that cats in a hurry give birth blind kittens.
I mitt land, herr ordförande, säger man att " stressade kattor föder blinda ungar ".
EnglishWe are talking about sharks, tuna, polar bears, big cats and elephants.
Vi talar om haj, tonfisk, isbjörn, stora kattdjur och elefanter.
EnglishAnd you can see the two cats being here, China and India, wanting to catch the mices over there, you know.
Och ni kan se dom två katterna här, Kina och Indien, vill fånga mössen här borta, ni vet.
EnglishCoach Gary Gaines and his Mojo Cats trail Carter by 26 - 7.
Coach Gaines och hans Mojo Cats ligger under mot Carter med 7- 26.
EnglishBecause catching mice is what the two cats wanted to do.
För att fånga möss är precis vad dom två katterna ville göra.
EnglishYou know that I have two pet cats at home - called Lulù and Frifri - whom I feed regularly.
Som ni vet har jag två tamkatter hemma - den ena heter Lulù och den andra heter Frifri - som jag matar regelbundet.
EnglishEveryone has shown a lot of commitment and a desire to obtain an outcome that is good for dogs and cats.
Alla har visat ett stort engagemang och en vilja att nå ett resultat som är bra för våra sällskapsdjur.
EnglishSW: And how about those cats?
E: Kuckelikuu! ~~~ SW: Och hur är det med dom där katterna?
EnglishThat is behind Parliament's resolution concerning polar bears, elephants, tigers, big Asian cats and sharks.
Det ligger bakom parlamentets resolution om isbjörnar, elefanter, tigrar, stora asiatiska kattdjur och hajar.
EnglishIn a typical year four million dogs and cats were killed, most of them within 24 hours of being scooped off of the street.
De flesta inom 24 timmar efter de plockats upp från gatan.
EnglishShe did "Cats" and "Phantom of the Opera."
Hon har gjort "Cats" och "Fantomen på Operan."
EnglishThe cats, perhaps.
EnglishWho are these cats?
EnglishIn fact, in order to give them a nicer meal, I had bought tins of a different type of cat food to that which I usually buy, and put them down for the cats to eat.
För att göra deras måltid bättre hade jag köpt andra burkar än de vanliga, och jag ställde dem framför katterna för att de skulle äta.
EnglishWill the Council consider including the network on the agenda of the Article 36 Committee (CATS) meetings so as to ensure a follow up of network conclusions?
Tänker rådet föra upp nätverket på föredragningslistan för artikel 36-kommitténs möten för att säkra en uppföljning av nätverkets slutsatser?
EnglishI distracted her with some cat food - we all love cats - I distracted her, picked up the bird and took it into the house, where it was lovingly looked after.
Jag distraherade henne med den vanliga kattmaten som vi är så intresserade av - jag lyckades distrahera henne - och tog fågeln och bar in den i huset där den fick öm omvårdnad.
EnglishThey are set to one side as fund managers make use of the huge financial weapon afforded to them in takeovers, mergers and increases in the wages of the fat cats in the City of London.
De är åsidosatta medan fondförvaltare använder det enorma finansiella vapen som ges dem genom övertaganden, sammanslagningar och löneökningar för de feta katterna i centrala London.