"cathedral" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"cathedral" po szwedzku

EN cathedral
volume_up
{rzeczownik}

cathedral
volume_up
katedral {r.wsp.}
We set out to build a cathedral and ended up in a department store.
Vi hade velat bygga en katedral och vi befinner oss i ett varuhus.
Of course, the main problem facing the Union is that, like a typical Gothic cathedral, it is still unfinished.
Gemenskapens stora problem är, som för en gotisk katedral, att den ännu inte är färdigbyggd.
I think that, at present, the European Union is just like a Gothic cathedral.
Jag tror att Europeiska unionen kan jämföras med en gotisk katedral, dessutom en halvfärdig sådan.
cathedral
volume_up
dom {n.}
cathedral
volume_up
domkyrka {r.wsp.}
  Dephaektföreningens Winter prom in 2012 in Porsö Church and Luleå Cathedral
 Dephaektföreningens Vinterbal 2012 i Porsökyrkan och Luleå Domkyrka
The view from large, open windows takes in Linköping Cathedral, the St.
Från stora, öppna fönster ser man såväl Linköpings domkyrka som St Larskyrkan och ända bort till sjön Roxen i horisonten.
Linköping Cathedral offered a school with prosperous international contacts and its own student hall in Paris.
Den skola som var knuten till Domkyrkan hade rika internationella kontakter och ett eget studenthem i Paris.

Synonimy (angielski) dla "cathedral":

cathedral
English

Przykłady użycia - "cathedral" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAs he is seeking sanctuary in the cathedral in Jerusalem it is hard for him to do otherwise.
Eftersom han söker en fristad i katedralen i Jerusalem är det svårt för honom att göra på annat sätt.
EnglishLinköping Cathedral offered a school with prosperous international contacts and its own student hall in Paris.
Den skola som var knuten till Domkyrkan hade rika internationella kontakter och ett eget studenthem i Paris.
EnglishWe were all very shocked at the recent terrorist attack against the Syriac Catholic cathedral in Baghdad.
Vi är alla mycket chockade över den terroristattack som nyligen genomfördes mot den syriska katolska katedralen i Bagdad.
EnglishIndeed the recent storming of All Saints Cathedral and the beating of the Reverend Timothy Njoya are just one example of this.
Stormandet av All Saints Cathedral nyligen och misshandeln av pastor Timothy Njoya är bara ett exempel på detta.
EnglishThe construction of a new tunnel extremely close to the foundation of the Sagrada Família Cathedral may lead to irreparable damage to that building.
Om en ny tunnel byggs så nära grunden till katedralen kan följden bli irreparabla skador på byggnaden.
EnglishWe had a big show in Prague, and we decided to put it in front of the cathedral so religion can confront the house of meat.
Vi hade en stor show i Prag. ~~~ Och vi bestämde oss att sätta den framför katedralen så relgion kan konfrontera huset av kött.
EnglishI was told that the plans the terrorists had in their possession related only to Strasbourg cathedral and the Christmas market.
Man har försäkrat mig om att de planer som påträffades hos dessa terrorister endast gällde katedralen i Strasbourg och julmarknaden.
EnglishThe revolting bloodbath of 31 October during a service in the Syriac Catholic cathedral was certainly, therefore, no isolated incident.
Det motbjudande blodbad som skedde den 31 oktober, under en gudstjänst i den syrisk-katolska katedralen, var därför ingen isolerad händelse.
EnglishWe will be presenting this book of condolence to his family at his memorial service, which will take place at Derby Cathedral on 29 January.
Vi kommer att överlämna denna kondoleansbok till hans familj vid minnesceremonin, som kommer att hållas i katedralen i Derby den 29 januari.
EnglishThe events in the Baghdad cathedral are merely the culmination of a situation that we have been observing passively for far too long.
Det som hände i en kyrka i Bagdad är endast toppen av ett isberg av händelser som vi nu alldeles för länge bara passivt stått bredvid och observerat.
EnglishI will be attending mass next Sunday morning in the cathedral in Hong Kong with my friends in the parish, as I used to when I was Governor.
Jag kommer att gå i högmässan på söndag morgon i katedralen i Hongkong med mina vänner i församlingen som jag brukade göra när jag var guvernör.
EnglishMadam President, we agreed at yesterday's conference that we would ask the President to write a letter about the fire in Turin cathedral.
Fru ordförande, igår avtalade vi på konferensen att vi på grund av brådskan skulle be ordföranden om att skriva ett brev om branden i katedralen i Florens.
EnglishMotor Taxation Office - Waterford City Council The Deanery, Cathedral Square, Waterford City Tel.: + 353 518 499 51 E-mail: motortax[a]waterfordcorp.ie
Motor Taxation Office - Waterford City Council The Deanery, Cathedral Square, Waterford City Tel.: + 353 518 499 51 E-mail: motortax[a]waterfordcorp.ie
EnglishOn 2 January this year the Catholic Missionary Service News Agency, MISNA, reported that between 7 000 and 10 000 people were taking refuge in the cathedral in Langas.
Den 2 januari i år rapporterade den katolska nyhetsbyrån MISNA att mellan 7 000 och 10 000 personer tagit sin tillflykt till katedralen i Langas.
EnglishLet us consider how, in Spain, home to over a million Muslims, calls are even now being made to allow Cordoba Cathedral to be used as a mosque again.
Låt oss reflektera över hur det i Spanien, som är hem för över en miljon muslimer, nu till och med reses krav på att åter låta katedralen i Cordoba användas som moské.
EnglishFrom the Lithuanian border, it will be possible to see the chimneys of one of these power plants just as clearly as we can we the tower of Strasbourg Cathedral from Parliament.
Från Litauens gräns kommer man att kunna se skorstenarna på ett av dessa kärnkraftverk lika tydligt som vi kan se tornet på katedralen i Strasbourg från parlamentet.
EnglishWe have just celebrated Christmas; this Parliament will stop at Easter; here in Strasbourg the most important building is not a building like this one, but a medieval building, a cathedral.
Det skall vi göra på bästa sätt: genom att använda pengarna bättre, kontrollera medelsanvändningen bättre och bedriva en mer demokratisk och effektiv politik.
EnglishOn Christmas Eve, a large number of coordinated bomb attacks against churches - including the cathedral in the capital, Jakarta - took place at a variety of locations in the Indonesian archipelago.
På julafton ägde ett stort antal samordnade sprängattentat rum mot kyrkor runtom i den indonesiska övärlden, bl.a. mot katedralen i huvudstaden Jakarta.
EnglishI suppose a recommendation is really rather the equivalent of us all moving down into the centre of Strasbourg and attending the cathedral in order to make an act of collective prayer.
Jag förmodar att en rekommendation faktiskt är likvärdigt med att vi alla förflyttar oss till det centrala Strasbourg och besöker katedralen för att göra en gemensam bön.
EnglishMoreover, given the characteristics of the terrain and the fact that the cathedral is an extremely intricate work of genius, all I ask is for all sides to be heard and taken into account.
Med tanke på terrängens särdrag och det faktum att katedralen är ett mycket intrikat mästerverk är allt jag ber om att alla sidor ska höras och att alla åsikter ska beaktas.