"car" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"car" po szwedzku

volume_up
car {rzecz.}

EN car
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

car
volume_up
bil {r.wsp.}
The man who was killed in that car, my car, uh, Cato's car, was not me.
Mannen som omkom i min bil - Catos bil - var inte jag.
Here's our new car: It gets great gas mileage, it has leather seats, buy our car.
. ~~~ Här är din nya bil.
And should the directive be retrospective to cover every car that has ever been made?
Och skall direktivet retroaktivt omfatta varje bil som någonsin tillverkats?
car (też: basket, hoop, tray, wicker)
volume_up
korg {r.wsp.}
car
car
volume_up
kabin {r.wsp.}
car
volume_up
tågvagn {r.wsp.}
And pretty soon, they began shipping that coal, ton by ton, rail car by rail car, boatload by boatload, back to China and elsewhere around the world.
Och ganska snart började de skeppa det kolet ton för ton tågvagn för tågvagn, båtlast för båtlast tillbaks till Kina och andra ställen runt jorden.
volume_up
godsfinka {r.wsp.}
car

2. Lotnictwo

car (też: nacelle)
volume_up
gondol {r.wsp.}

3. Amerykański angielski

car (też: cage)
volume_up
hisskorg {r.wsp.}

Przykłady użycia - "car" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIn Germany, every seventh job depends directly or indirectly on car manufacture.
I Tyskland är vart sjunde jobb direkt eller indirekt beroende av biltillverkning.
EnglishWe have such an agreement with the car industry, which means a reduction of 15 %.
Vi har ett sådant avtal med bilindustrin som innebär en minskning på 15 procent.
EnglishThere is also the legislation on car emissions, with the target of 120 grammes.
Sedan har vi även lagstiftningen om utsläpp från bilar med ett mål på 120 gram.
EnglishThis is a key aspect for strategic investors, such as those in the car market.
Detta är en viktig aspekt för strategiska investerare, t.ex. inom bilbranschen.
EnglishThe car-based society as we know it today has thus been given a suspended sentence.
Det bilburna samhälle som vi har i dag har med andra ord fått en villkorlig dom.
EnglishOf course, it takes a great deal of work to produce a competitive electric car.
Naturligtvis krävs det mycket arbete för att producera en konkurrenskraftig elbil.
EnglishThey relate to safer car fronts and the very important issue of blood alcohol.
De gäller säkrare bilfronter och den mycket viktiga frågan om alkohol i blodet.
EnglishWhen we park in a big parking lot, how do we remember where we parked our car?
När vi parkerar på en stor parkering, hur kommer vi då ihåg var vi ställde bilen?
EnglishWe have to be very careful that we do not do the same with the car industry.
Vi måste vara väldigt försiktiga så att det inte blir likadant med bilindustrin.
EnglishI come from the Tyrol, a region which is very heavily affected by car emissions.
Jag kommer från Tyrolen, en region som påverkas mycket starkt av utsläpp från bilar.
EnglishIn Project Baldos, civil engineering students build a fuel-efficient concept car.
I projekt Baldos utvecklar civilingenjörsstudenter en bränslesnål konceptbil.
EnglishThe car industry does not seem to credit its customers with much common sense.
Bilindustrin tycks inte tro att deras kunder har särskilt mycket sunt förnuft.
EnglishAnd I think this gives you a good idea of why parents think car seats are so great.
Jag tror att det ger en bra bild av varför föräldrar tror att bilstolar är så bra.
EnglishIn general, taxation should focus on a car' s use and not its purchase price.
Överhuvudtaget är det bilens användning och inte dess inköp som bör beskattas.
EnglishWe need to complete the internal market for car tuning parts and spares, for example.
Vi måste bland annat fullborda den inre marknaden för trimnings- och reservdelar.
EnglishThe big car manufacturers also say that the US must reduce its dependency upon petrol.
De stora biltillverkarna säger också att man i USA måste minska bensinberoendet.
English(FR) Mr President, Commissioner, let us talk about the reality of car dealers.
(FR) Herr talman, herr kommissionsledamot! Låt oss tala om bilhandlarnas verklighet.
EnglishThis can make an enormous difference in reducing car accidents on our roads.
Detta kan innebära en enorm skillnad för att minska trafikolyckorna på våra vägar.
EnglishWe should remember the significant Korean investment in the car sector in Europe.
Vi bör beakta de betydande koreanska investeringarna i bilsektorn i Europa.
EnglishIn general, taxation should focus on a car's use and not its purchase price.
Överhuvudtaget är det bilens användning och inte dess inköp som bör beskattas.